NLQF-register

In het kwalificatieregister NLQF hieronder staan alle private kwalificaties die tot nu toe in Nederland zijn ingeschaald in het NLQF.
U kunt de tabelgegevens sorteren door te klikken op de kolomnaam. En door op een kwalificatie te klikken linkt u door naar aanvullende informatie over de betreffende kwalificatie.

Totaal aantal ingeschaalde kwalificaties: 89

Het niveau van de ingeschaalde private kwalificaties is vergelijkbaar met het niveau van andere kwalificaties, waaronder alle door de overheid gereguleerde kwalificaties. Dat wil niet zeggen dat de kwalificaties qua inhoud en omvang met elkaar te vergelijken zijn. Bijvoorbeeld:

  • Elke erkende bachelor is NLQF-niveau 6, maar niet elke NLQF-niveau 6 kwalificatie is een bachelor.
  • Een branchekwalificatie op NLQF-niveau 4 is vergelijkbaar met het niveau van een mbo kwalificatie niveau 4, maar is niet hetzelfde als een mbo-4-diploma.

Het NLQF zorgt voor een duidelijke niveau-aanduiding van een kwalificatie, zowel nationaal als internationaal!

Aan diploma’s van de in het register opgenomen kwalificaties kunnen geen in- en doorstroomrechten naar het door OCW en EZ gereguleerde onderwijs worden ontleend.

* De kwalificatie is verlopen en is niet herbeoordeeld. Diploma’s die kandidaten binnen de periode van inschaling tot herregistratie hebben behaald, zijn voorzien van een NLQF-niveau en beeldmerk NLQF.

** WTA, eigenaar van genoemde kwalificatie, is failliet verklaard (zie https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/13.ams.18.122.F.1300.1.18). De opleiding wordt nu aangeboden onder een andere organisatienaam. Kandidaten die na 15 november 2018 starten met deze opleiding, krijgen een diploma zonder het NLQF-niveau en zonder beeldmerk NLQF.