Door de overheid gereguleerde kwalificaties

Alle door de overheid gereguleerde kwalificaties zijn ingeschaald in het NLQF, zie www.nlqf.nl/nlqf-niveaus. Het gaat hierbij om meer dan 1000 kwalificaties die gebruikt worden in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft drie registers voor erkende onderwijsinstellingen met daaraan gerelateerd de door de overheid gereguleerde kwalificaties/opleidingen:

Register particulier vavo
In het register 'niet-bekostigde educatie' staan alle erkende particuliere scholen voor voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo). Het ministerie van OCW publiceert dit register jaarlijks aan het begin van het schooljaar.

Register erkende beroepsopleidingen
De erkende opleidingen middelbaar beroepsonderwijs vindt u in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt dit register bij. Ook via http://kwalificaties.s-bb.nl zijn deze kwalificaties toegankelijk.

Register erkende opleidingen hoger onderwijs (ho)
Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) bestaat uit een overzicht van de erkende hogescholen en universiteiten in Nederland. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt dit register bij.