Programmaraad

De Programmaraad is verantwoordelijk voor alle besluiten over de inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties en bepaalt het beleid van het NCP. De leden van de Programmaraad zijn:

 

Ferry Rijcke

Ferry Rijcke

Expertise
Ferry Rijcke werkte vele jaren in onderwijsfuncties, zowel beleid als (vanaf 2000) toezicht. Van 2004 tot 2008 was hij coördinerend inspecteur Hoger Onderwijs. De inspectie HO is samen met de NVAO toezichthouder op zowel het bekostigde als niet-bekostigde hoger onderwijs. Deze expertise en ervaring waren van waarde voor zijn rol in de Commissie Kwaliteit bij het beoordelen van opleidingen die een NLQF-beoordeling en inschaling vragen. En zijn nu van waarde voor zijn rol als lid van de Programmaraad.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het bevorderen van transparantie van kwaliteit in het aanbod van opleidingen en het vergroten van mobiliteit op de arbeidsmarkt.“
Dorris Meesters

Dorris Meesters

Expertise
Dorris Meesters is werkzaam geweest bij een onderwijskundig adviesbureau en als Hoofd Opleidingen en Human Resource Development Manager in het bedrijfsleven. Daar heeft zij zich hard gemaakt voor onder meer ontwikkeling in alle leeftijdsfasen en de aansluiting onderwijs-bedrijfsleven. Momenteel zet zij zich als zelfstandige in op het terrein van Duurzame Inzetbaarheid. Zij begeleidt organisaties en hun 45+ers om mobiliteit en continuïteit in het werk mogelijk te maken. “Werken vanuit passie en blijvend productief zijn gaan hand in hand!"
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“De arbeidsmarkt is de komende decennia sterk in beweging. Er is sprake van een andere vraag, andere functies, andere competenties. Ook landsgrenzen staan letterlijk steeds meer open. Deze flexibilisering vraagt, meer dan voorheen, nadrukkelijk om een leven lang leren. Transparantie van de niveaus in alle opleidingen maakt vergelijking van opleidingen, regulier, niet-regulier, nationaal en internationaal mogelijk. Dit zal keuzes voor werkgevers en werknemers voor (vervolg)opleidingen en bijvoorbeeld werving & selectie vereenvoudigen. Bij een flink aantal inschalingen zal ook de gewenste mobiliteit en inzetbaarheid op termijn zeker toenemen.“
Hermann van Holt (voorzitter)

Hermann van Holt (voorzitter)

Expertise
Hermann van Holt is sinds 1 juli 2013 directeur van Sardes. Daarvoor was hij jarenlang actief in de driehoek overheid, onderwijs en bedrijfsleven, onder andere als directeur van CINOP, directeur van verschillende (branche)kenniscentra en senior adviseur (projectleider) in diverse grote (internationale) projecten. Hermann is betrokken bij diverse strategische projecten vaak als procesmanager, moderator en als onafhankelijk voorzitter. Hermann is ruim 35 jaar actief in de wereld van leren en ontwikkelen van mensen en organisaties. Hij was betrokken bij de oprichting van het kenniscentrum EVC en stond aan de wieg van het Nederlands kwalificatieraamwerk. Van 2007 tot 2015 was hij onafhankelijk voorzitter van diverse Paritaire Commissies. Deze overlegorganen tussen onderwijs en bedrijfsleven brachten advies uit over de inhoud en niveau van mbo-kwalificaties. Hij is verder lid van de Raad van Advies van Fontys Hogeschool Marketing & Management, Raad van Advies van Het Kopland, lid van de Commissie Onderwijs van UNESCO, Voorzitter Commissie van Beroep Afvloeiing Branche-assessoren (CAB) kappersbranche en lid van de Raad van Toezicht van EDventure.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
"Het NLQF zorgt voor meer transparantie in de complexe wereld van de leer- en ontwikkelfabrieken. Het NLQF zorgt voor een heldere kwaliteitsborging en inschaling van de aangeboden kwalificaties. Het NLQF is een noodzakelijke schakel in de huidige complexe wereld van Leven Lang Leren.”