Het EQF

Door koppeling van het NLQF aan het Europees kwalificatieraamwerk (EQF) is het mogelijk om de diverse niveaus van kwalificaties van verschillende landen met elkaar te vergelijken.

Een secretaresse uit Nederland kan zo in Spanje aan de hand van NLQF- en EQF niveaus laten zien over welk werk- en denkniveau hij of zij beschikt.

Transparantie en internationale mobiliteit

Het EQF levert door deze vergelijkingsmogelijkheid een bijdrage aan de transparantie van de verschillende onderwijssystemen in de EU. Op dit moment werken 39 landen aan de invoering van het EQF door koppeling van hun nationale kwalificatieraamwerk aan het EQF. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de internationale mobiliteit van werknemers en studenten.