NLQF voor werknemers

NLQF geeft werknemers via een objectieve niveau-aanduiding van het diploma inzicht in werk- en denkniveau en helpt bij het kiezen van de juiste opleiding(en).

Werkwijze NLQF

Het NLQF maakt het mogelijk om opleidingen en kwalificaties met elkaar te vergelijken door deze te voorzien van een niveau. Het NLQF bestaat uit 8 niveaus en één instroomniveau. Door de overheid gereguleerde kwalificaties zijn generiek ingeschaald. Zo zijn havo en mbo 4 opleidingen ingeschaald op NLQF-niveau 4 en zijn alle masteropleidingen ingeschaald op NLQF-niveau 7.

Door ook opleidingen en kwalificaties van private aanbieders te voorzien van een NLQF-niveau wordt het mogelijk om deze met elkaar te vergelijken. Ook vergelijking met formele kwalificaties wordt mogelijk. Als een kwalificatie van een private aanbieder is ingeschaald in het NLQF, is dit niveau terug te vinden op het bijbehorende diploma of certificaat. Het NLQF is gekoppeld aan het EQF (European Qualification Framework) waardoor het ook mogelijk is om Europese kwalificaties uit verschillende landen met elkaar te vergelijken.

Leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid

Het EQF en NLQF zijn ontwikkeld om de arbeidsmobiliteit binnen Europa en Nederland te stimuleren. De combinatie van een ouder wordende beroepsbevolking, digitalisering, corona, banen die verdwijnen en tekorten vraagt meer dan ooit om vernieuwingen in de relatie tussen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt.

Voor een (kennis)economie die kan concurreren op internationaal niveau is  voortdurende ontwikkeling van de beroepsbevolking nodig, oftewel: duurzame inzetbaarheid. Het EQF/NLQF draagt hieraan bij op nationaal en Europees niveau en bevordert de arbeids- en studentenmobiliteit.

Het NLQF:

  • Geeft je inzicht in het niveau van kwalificaties die je volgt of gevolgd hebt zowel voor jou als je (potentiële) werkgevers.
  • Helpt je de juiste opleiding(en) te kiezen.
  • Geeft je inzicht in het niveau van je kwalificaties(en) ten opzichte van andere Europese landen.

Meer weten?

Neem contact op met het NCP NLQF.

© 2022 NLQF | Alle rechten voorbehouden. Het NCP NLQF wordt in opdracht van het ministerie van onderwijs uitgevoerd door CINOP. Deze website is mede gefinancierd met subsidie van de Europese Commissie