NLQF voor werknemers

Je bent werknemer en je wilt graag weten wat je niveau van werken is of wat je nog moet ontwikkelen? Het Nationaal Coördinatiepunt Nederlands Kwalificatieraamwerk (NCP NLQF) kan je hiermee helpen.

Werkwijze NLQF

Het NLQF maakt het mogelijk om kwalificaties met elkaar te vergelijken door deze te voorzien van een niveau. Het NLQF bestaat uit 8 niveaus en één instroomniveau. Door de overheid gereguleerde kwalificaties zijn generiek ingeschaald. Zo is havo ingeschaald in niveau 4 en zijn alle masteropleidingen ingeschaald in niveau 7.

Door ook kwalificaties van private aanbieders te voorzien van een NLQF niveau wordt het mogelijk om deze met elkaar te vergelijken. Als een kwalificatie van een private aanbieder is ingeschaald in het NLQF, is dit niveau terug te vinden op het bijbehorende diploma of certificaat. Het NLQF is gekoppeld aan het EQF (European Qualification Framework) waardoor het ook mogelijk is om Europese kwalificaties uit verschillende landen met elkaar te vergelijken.

Sociaaleconomische ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Het EQF en NLQF zijn ontwikkeld om de sociaaleconomische ontwikkeling van Europa en Nederland te stimuleren. De combinatie van een ouder wordende beroepsbevolking en veranderende behoeften op het gebied van opleiding en training vragen meer dan ooit om vernieuwingen in de relatie tussen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt.

Voor een (kennis)economie die kan concurreren op internationaal niveau is dus voortdurende ontwikkeling van de beroepsbevolking nodig, oftewel: duurzame inzetbaarheid. Het EQF/NLQF draagt hieraan bij op nationaal en Europees niveau en bevordert de arbeids- en studentenmobiliteit.

Het NLQF:

  • Geeft je inzicht in het niveau van kwalificaties die je volgt of gevolgd hebt zowel voor jou als je (potentiële) werkgevers;
  • Helpt je de juiste opleiding(en) te kiezen door inzicht te hebben in je werk- en denkniveau;
  • Geeft je inzicht in het niveau van je kwalificaties(en) ten opzichte van andere Europese landen.

Meer weten?

Neem contact op met het NCP NLQF.