NLQF voor werkgevers

 

Met het NLQF vergroot je de kans dat je de juiste medewerkers vindt in de arbeidsmarkt.
En het NLQF helpt om vereisten voor een functie helder en consistent te formuleren.

Hoe vind je als werkgever en HR-afdeling de juiste persoon voor de juiste functie? En wát maakt iemand de juiste persoon voor die functie? Het NLQF is hierbij een bruikbaar instrument.

Allereerst biedt het NLQF de mogelijkheid om de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de functie uit te oefenen, in een gemeenschappelijke competentietaal te beschrijven. Op 8 niveaus zijn kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gedefinieerd in het NLQF; zo weten werkgever en werkzoekenden precies waar het om gaat. Dit kun je gebruiken bij het opstellen van bijvoorbeeld een vacaturetekst.

Het gevraagde NLQF-niveau benoemen in de vacature nodigt kandidaten die niet volledig voldoen aan de gevraagde vooropleiding, maar wel door bijvoorbeeld werkervaring over het gevraagde niveau van kennis en vaardigheden beschikken, uit om óók te solliciteren. Door het NLQF-niveau als een van de selectiecriteria op te nemen en niet te smal te werven op basis van specifieke vooropleiding, is het aantal mensen dat geschikt kan zijn, groter. De kans op de juiste kandidaat neemt daardoor toe.

Het NLQF maakt kwalificaties, waar dan ook behaald, nationaal en internationaal vergelijkbaar. CV’s zijn met het NLQF beter te doorgronden: de waarde van formele en non-formele opleidingen, trainingen en cursussen die kandidaten hebben afgerond en op hun CV vermelden wordt inzichtelijk.
De kandidaat die op zijn CV een kwalificatie met NLQF niveau 6 heeft staan, behaald in een andere branche, kan dus de perfecte sollicitant zijn als de werkgever iemand zoekt die in onbekende, wisselende contexten moet kunnen werken, gespecialiseerde kennis t.a.v. van een bepaald beroep en wetenschapsgebied heeft en over gevorderde vaardigheden en absoluut vakmanschap beschikt.

Een voorbeeld:

Opleidingen   NLQF-niveau
1995-2000

 Havo (Mondriaancollege)

 4
2000-2005

 HBO Bedrijfseconomie (Avans Hogeschool)

 6
2006  Excellent Leidinggeven (Schouten & Nelissen)  6
2007-2008  Stressmanagement (Psychodidact)  6
2009-2010  Financial Management (Harvard University)  7


Sociaaleconomische ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Het EQF en NLQF zijn ontwikkeld om de sociaaleconomische ontwikkeling van Europa en Nederland te stimuleren. De combinatie van een ouder wordende beroepsbevolking en veranderende behoeften op het gebied van opleiding en training vragen meer dan ooit om vernieuwingen in de relatie tussen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt.

Voor een (kennis)economie die kan concurreren op internationaal niveau is dus voortdurende ontwikkeling van de beroepsbevolking nodig, oftewel: duurzame inzetbaarheid. Het EQF/NLQF draagt hieraan bij op nationaal en Europees niveau en bevordert de arbeids- en studentenmobiliteit.

Het NLQF maakt het mogelijk om kwalificaties met elkaar te vergelijken door deze te voorzien van een niveau. Het NLQF bestaat uit 8 niveaus en één instroomniveau. Door de overheid gereguleerde kwalificaties zijn generiek ingeschaald. Zo is havo ingeschaald in niveau 4 en zijn alle masteropleidingen ingeschaald in niveau 7. Door ook kwalificaties van private aanbieders te voorzien van een NLQF niveau wordt het mogelijk om deze met elkaar te vergelijken. Indien een kwalificatie van een private aanbieder is ingeschaald in het NLQF, is dit niveau terug te vinden op het bijbehorende diploma of certificaat. Het NLQF is gekoppeld aan het EQF (European Qualification Framework), waardoor het ook mogelijk is om Europese kwalificaties uit verschillende landen met elkaar te vergelijken.

Voor werkgevers draagt het NLQF bij aan:

  • gerichte werving en selectie op werk- en denkniveau;
  • afstemmen van opleidingsbeleid op de ontwikkelbehoefte;
  • gericht inkopen van opleidingen op basis van het huidige en gewenste denk- en werkniveau;
  • bijhouden van de persoonlijke ontwikkeling van personeel;
  • inzicht in niveaus van bestaande kwalificaties en hun onderlinge verhouding, zowel nationaal als internationaal waardoor de arbeidsmobiliteit verbetert.

Meer weten?

Neem contact op met het NCP NLQF.