Skip to main content

NLQF voor opleiders

 

Je bent opleider en je wilt een kwalificatie laten inschalen? Bij het Nationaal Coördinatiepunt Nederlands Kwalificatieraamwerk (NCP NLQF) ben je aan het juiste adres.

Werkwijze NLQF

Het NLQF ordent kwalificaties van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties* door de deze kwalificaties te voorzien van een NLQF-niveau. Op deze manier is het mogelijk om kwalificaties met elkaar te vergelijken ongeacht of de kwalificaties publiek of privaat worden aangeboden. Hoewel niet helemaal correct, gebruiken wij voor het gemak hieronder de termen publieke en private aanbieders om duidelijk te maken dat het NCP voornamelijk de niet door de overheid gereguleerde kwalificaties van private aanbieders inschaalt.

Private aanbieders

Aanbieders uit de private sector kunnen hun kwalificaties door het Nationaal Coördinatiepunt laten inschalen in een bepaald NLQF niveau door middel van een inschalingsverzoek. Het inschalingsverzoek bestaat uit twee onderdelen: de beoordeling van de validiteit van de organisatie en de feitelijke inschaling in het NLQF.

Voor jou als aanbieder kan het NLQF een instrument zijn om:

  • je concurrentiepositie te verbeteren. Het niveau van je kwalificatie wordt voor afnemers immers middels het NLQF niveau vergelijkbaar met het niveau van andere kwalificaties aangeboden door andere aanbieders;
  • je kwalificatie te formuleren in termen van leerresultaten. Het formuleren van leerrestultaten kan een kwaliteitsslag betekenen voor je kwalificatie en organisatie.

Publieke aanbieders

De door overheid gereguleerde kwalificaties zijn al generiek ingeschaald in het NLQF.

* Onder door de overheid gereguleerde kwalificaties worden hier de kwalificaties van de ministeries van OCW en EZ verstaan.