Ervaring telt!

De Stichting van de Arbeid en de ministeries van OCW, SZW en EZ hebben op dinsdag 22 maart 2016 een bijeenkomst georganiseerd onder de titel: Ervaring telt! Het doel was om betrokkenen te informeren over de veranderingen in het EVC-stelsel per 1 januari 2016.

Workshop Leeruitkomsten hoger onderwijs op 17 maart 2016

In deze workshop - voor onderwijsmanagers, medewerkers kwaliteitszorg en docenten in het hoger ondewijs - gaat het over leeruitkomsten.  Het is het van belang dat opleidingen worden omschreven in termen van leeruitkomsten omdat het deeltijdonderwijs dan beter aan kan sluiten bij wat werkenden al hebben geleerd. Er komt meer ruimte voor differentiatie en individuele flexibiliteit. 

Kwalificaties Pedicure en Medisch pedicure ingeschaald

De kwalificaties Branchediploma Pedicure en Branchediploma Medisch pedicure van het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) zijn ingeschaald op respectievelijk niveau 3 en niveau 4 van het NLQF/EQF.

Skills for a lifetime

De conferentie ‘Skills for a Lifetime’ vond dinsdag 16 en woensdag 17 februari 2016 plaats in Amsterdam. Tijdens de conferentie stond het demonstreren en uitwisselen van best practices tussen onderwijs en het bedrijfsleven centraal. Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, opende de conferentie met de boodschap: “Education is more than preparation for the labour market”.

De kwalificatiekaders worden in Europa steeds meer gebruikt

De kwalificatiekaders worden in Europa steeds meer gebruikt. Na een periode van ontwikkeling en formele goedkeuring worden ze nu in steeds meer landen operationeel. Kwalificatiekaders bevorderen de oriëntatie op leerresultaten en evolueren in sommige landen van instrument om kwalificatiestructuren te beschrijven tot een middel om kwalificatiestructuren te hervormen of te moderniseren.

Even kennismaken: Johan van Rens, voorzitter programmaraad NLQF

De Programmaraad van het NLQF  is verantwoordelijk voor alle besluiten over de inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. Hoe is voorzitter Johan van Rens bij het NLQF betrokken geraakt en wat wil hij graag bereiken? In dit artikel vertelt Johan van Rens over zijn ervaring met het vergelijkbaar maken van kwalificaties binnen Europa en over de waarde van het NLQF.

Tweede kenniskring in het teken van uitwisseling

Op 2 december jl. vond de tweede kenniskring van het NCP NLQF plaats. Op het programma stonden onder andere het Wetgevingstraject NLQF, de bespreking van de procedures voor herbeoordelingen en informatie-uitwisseling met de deelnemers over hun ervaringen met het NLQF. De kenniskring geeft aan behoefte te hebben aan informatie over diplomawaardering in Nederland. Wat doen bijv. Nuffic en DUO en waarin verschillen zij precies van het werk van het NCP NLQF. Afgesproken wordt dat het NCP in 2016 hierover een korte notitie zal maken. Tevens is de wens geuit dat het NCP NLQF bij inschaling van meer dan 5 kwalificaties een optie op offertebasis schept. Per geval zal bekeken worden of dit mogelijk is.

Even voorstellen: NLQF-expert Marianne van der Weiden

Wie zijn eigenlijk de mensen die als expert aan de inschaling van kwalificaties in het NLQF werken? We stellen ze graag aan u voor. Dit keer staat Marianne van der Weiden in het middelpunt. Haar expertise op gebied van kwaliteitzorg in het HBO en wetenschappelijk onderwijs en haar kennis van de kwalificatiestructuur in het middelbaar beroepsonderwijs zijn van grote toegevoegde waarde in het werk voor het NCP NLQF.

Heldere kijk op kwalificaties

Instroom, doorstroom, uitstroom

Hoe kan HR het NLQF voor de organisatie laten werken? Een diploma, een serie certificaten of jarenlange werkervaring: het staat mooi op een cv, maar het zegt niet precies wat een werknemer weet en kan. Met het NLQF krijgt de HR-professional beter zicht op het werk- en denkniveau van werknemers. Regina Kleingeld, directeur van het NCP NLQF:  NLQF versterkt het personeelsbeleid in de volle breedte.' Eern artikel van Remco Visschers in P & O Actueel.

Echt werkend krijgen van Leven Lang Leren

Verslag seminar 8 oktober

Met 50 bestuurders, directeuren en programmamanagers uit HBO's en MBO's zijn de deelnemers aan het seminar op zoek gegaan naar wat wél en wat niet werkt bij het écht werkend krijgen van Leven Lang Leren. Daarbij uitgedaagd door Regina Kleingeld, directeur NCQ NLQF, Josephine Verstappen en Tim van den Brink van de LSVB, en Lucas Renders HR manager bij Nestlé.

Share This