Portal Learning Opportunities and Qualifications Europe

Via de Portal Learning Opportunities and Qualifications Europe kun je informatie vinden over het EQF, de implementatie van het EQF in Europa en alle nationale raamwerken van de lidstaten. Via deze portal is het heel eenvoudig om nationale raamwerken met elkaar te vergelijken.

Conferentie ‘Leven lang ontwikkelen: werk aan de winkel’ op 7 november 2017

De aantrekkende economie, de snelle (technologische) ontwikkelingen en het langer doorwerken maken permanente scholing noodzakelijk. Een leven lang ontwikkelen is meer dan ooit actueel. Het middelbaar beroepsonderwijs speelt daarin een sleutelrol. Ook met de onderwijsroute voor het erkennen van leer-werkervaring die sinds 1 januari 2016 van start is gegaan. Vandaar dat het Servicepunt examinering mbo op dinsdag 7 november 2017 als afsluiting van het (huidige) deelproject Erkennen Leer-Werkervaring de conferentie organiseert: ‘Leven lang ontwikkelen: werk aan de winkel’. De conferentie vindt plaats in Bunnik.

Verslag voorlichtingsbijeenkomst NLQF 28 september 2017

De voorlichtingsbijeenkomst op 28 september richtte zich op brancheorganisaties. Wat kan NLQF betekenen voor branches en sectoren? Vanuit A+O Metalektro (Opleidings- en ontwikkelfonds voor de metaal en elektrotechnische industrie) en CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) werd toegelicht hoe NLQF in deze branches wordt ingezet om te komen tot meer maatwerkmogelijkheden en daarbij de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen.

Validiteitsverzoek ExperTcare gehonoreerd

Het validiteitsverzoek van ExperTcare is gehonoreerd en op 21 september 2017 vastgesteld door de Programmaraad NLQF. Deze organisatie mag nu kwalificaties voordragen voor inschaling.

NCP NLQF op onderwijsbeurs Zuid

Op 29 en 30 september jl. vond in het Beursgebouw in Eindhoven de Onderwijsbeurs Zuid plaats. Ruim 100 (onderwijs)instellingen waren vertegenwoordigd. Ook NCP NLQF was aanwezig, samen met Europrof.

NLQF maakt internationale mobiliteit mogelijk

Stichting Huisdier Kennis Instituut (HKI) biedt vakopleidingen, specialisatiemodules, keuzedelen (certificeerbare eenheden), masterclasses en workshops aan voor medewerkers en ondernemers in de gezelschapsdierenbranche. De stichting liet de kwalificatie Hondentoiletteren inschalen op NLQF-niveau 3. Wilma van Meenen, directeur van HKI, vertelt over de redenen om dit te doen.

Kwalificatie Honours certificate in advocacy journalism ingeschaald in NLQF

De kwalificatie Honours certificate in advocacy journalism is ingeschaald op niveau 6 van het NLQF.

Het Nederlands Kwalificatiekader: hulpmiddel bij een leven lang leren

Tijs Pijls en Marijke Dashorst schreven een artikel voor Volwassenenleren.nl. De invalshoek is het zichtbaar en inzichtelijk maken van individuele competenties met het NLQF. Een van de aspecten voor het vormgeven van toekomstgericht opleiden.

Nederlandse versie aanbeveling herziening EQF is beschikbaar

De Europese Onderwijsraad heeft 22 mei 2017 een aanbeveling over de herziening van het European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) aangenomen. Dit om ervoor te zorgen dat het EQF actueel blijft en aansluit bij toekomstige ontwikkelingen op onderwijsgebied. De herziening moet zorgen voor zowel continuïteit als verdieping van het EQF. De Nederlandse versie van de aanbeveling is beschikbaar.

Betekenis NLQF voor branches en sectoren. Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 28 september 2017 in Utrecht

Op donderdag 28 september 2017 (10.00 - 12.30 uur) is er in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

Share This