Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 15 maart 2018

Op donderdag 15 maart 2018 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. Deze bijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden (particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, enz.).

NLQF genoemd in wetsvoorstel nieuw beroepsprofiel regieverpleegkundige

Het ministerie van VWS heeft donderdag 21 december 2017 een wetsvoorstel gepubliceerd dat meer duidelijkheid moet bieden over de verpleegkundige beroepen. Naast het beroep van verpleegkundige, komt er een nieuw beroep bij: het beroep van regieverpleegkundige. NLQF wordt in het wetsvoorstel genoemd bij de scholingseisen voor registratie als regieverpleegkundige.

Nieuw: animatie met uitleg over NLQF

In deze animatie wordt in een kleine drie minuten toegelicht wat het nut is van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Er wordt vooral ingegaan op de waarde van NQLF voor de arbeidsmarkt.

Tien nieuwe NLQF-inschalingen

Op 30 november en 1 december 2017 werden tien nieuwe inschalingen vastgesteld door de Programmaraad NLQF.

Twee validiteitsverzoeken gehonoreerd

De validiteitsverzoeken van NCVB Bedrijfsopleidingen en de Academie voor vastgoed zijn gehonoreerd en eind november 2017 vastgesteld door de Programmaraad NLQF. Deze organisaties mogen nu kwalificaties voordragen voor inschaling.

Psychodidact Beste Zorgopleider van Nederland 2017

Psychodidact is uitgeroepen tot beste opleider van Nederland 2017. Het in Waalwijk gevestigde particuliere opleidingsinstituut in psychologie kreeg de prijs voor de categorie Zorg en verzorging. De titel voor Beste opleider is donderdagavond 7 december 2017 bekendgemaakt. Psychodidact verzorgt opleidingen tot Psychosociaal therapeut of Kindertherapeut in een vierjarig traject. Deze kwalificaties zijn sinds 2013 ingeschaald in niveau 6 van het NLQF.

EQF motor om onderwijs en opleiding te hervormen

In een interview over EQF en NLQF kijkt Alison Crabb - die leiding geeft aan de Skills and Qualifications Unit in DG Employment, Social Affairs and Inclusion voor de Europese Commissie - terug op de afgelopen tien jaar en geeft zij een idee over wat de komende jaren kan worden verwacht.

Europees handboek voor het definiëren, schrijven en toepassen van leeruitkomsten

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk is evenals het Europees Kwalificatieraamwerk gebaseerd op leeruitkomsten. Dit betekent dat kwalificaties ook in leeruitkomsten geformuleerd moeten worden, alvorens ingeschaald te kunnen worden in het NLQF. Het NCP NLQF heeft een handleiding voor het formuleren van leeruitkomsten ontwikkeld.  Door Cedefop (Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding) is nu ook een Europees handboek voor het definiëren, schrijven en toepassen van leeruitkomsten ontwikkeld.

NLQF-voorlichtingsbijeenkomst op 28 november 2017 zoomt in op niveau 5

 

Op dinsdag 28 november 2017 (10.00 - 12.30 uur) vindt er in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst plaats over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Tijdens deze bijeenkomst gaat het over de betekenis van NLQF en de voordelen ervan voor opleiders in Nederland. Dit keer is er specifieke aandacht voor inschaling op niveau 5 van het NLQF.

De toekomst van permanent leren en ontwikkelen: fit for the future


Op dinsdag 14 november 2017 (14.00 – 16.30 uur) vond de conferentie De toekomst van permanent leren en ontwikkelen plaats  bij vergadercentrum Domstad in Utrecht. Met zo'n 150 mensen werd van gedachten gewisseld over de noodzaak van flexibiliteit in het kader van een leven lang leren. Deze conferentie werd georganiseerd door NCP NLQF, Euroguidance, Europass en NCP ECVET.

Share This