Hulp gewenst bij validiteits- of inschalingsverzoek? Kom naar de werksessie op 15 maart 2018

In 2018 organiseert het NCP NLQF aansluitend aan de voorlichtingsbijeenkomsten werksessies waar instellingen die bezig zijn met een validiteitsverzoek of inschalingsverzoek ondersteuning kunnen krijgen. De eerste werksessie vindt plaats op 15 maart 2018 van 12.30 - 14.30 uur bij het Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 3531 AJ Utrecht.

Evaluatie na 5 jaar NLQF

 

Na 5 jaar Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF heeft er een evaluatieonderzoek plaatsgevonden. Het doel van dit onderzoek was enerzijds om het huidige functioneren van het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) NLQF te evalueren. En anderzijds om een inventarisatie te maken van de bezwaren ten aanzien van het huidige NLQF en het wetsvoorstel voor de verdere implementatie van het NLQF.

Vacature: Het NCP NLQF zoekt een lid voor de Programmaraad

Het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Nederland. Een van de hoofdtaken is de inschaling in het NLQF (en EQF) van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties (www.nlqf.nl). Daarnaast is het verzorgen van informatie en communicatie over het NLQF van belang. Voor 2018 zoekt het NCP NLQF een flexibel lid voor de Programmaraad. Dit lid kan in 2019 als vast lid kan toetreden. Dit in verband met verloop van de benoemingsperiode van een van de huidige leden.

Diploma hoger onderwijs erkend in Benelux

Alle diploma’s van hogeronderwijsinstellingen in Nederland, België of Luxemburg zijn binnenkort automatisch geldig in alle drie de landen. In 2015 tekenden de Beneluxlanden al een akkoord over de wederzijdse erkenning van bachelor- en masterdiploma’s op universitair en hbo-niveau. Dat gaat nu ook gelden voor doctortitels en zogeheten associate degree-programma’s.

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 15 maart 2018

Op donderdag 15 maart 2018 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. Deze bijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden (particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, enz.).

NLQF genoemd in wetsvoorstel nieuw beroepsprofiel regieverpleegkundige

Het ministerie van VWS heeft donderdag 21 december 2017 een wetsvoorstel gepubliceerd dat meer duidelijkheid moet bieden over de verpleegkundige beroepen. Naast het beroep van verpleegkundige, komt er een nieuw beroep bij: het beroep van regieverpleegkundige. NLQF wordt in het wetsvoorstel genoemd bij de scholingseisen voor registratie als regieverpleegkundige.

Nieuw: animatie met uitleg over NLQF

In deze animatie wordt in een kleine drie minuten toegelicht wat het nut is van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Er wordt vooral ingegaan op de waarde van NQLF voor de arbeidsmarkt.

Tien nieuwe NLQF-inschalingen

Op 30 november en 1 december 2017 werden tien nieuwe inschalingen vastgesteld door de Programmaraad NLQF.

Twee validiteitsverzoeken gehonoreerd

De validiteitsverzoeken van NCVB Bedrijfsopleidingen en de Academie voor vastgoed zijn gehonoreerd en eind november 2017 vastgesteld door de Programmaraad NLQF. Deze organisaties mogen nu kwalificaties voordragen voor inschaling.

Psychodidact Beste Zorgopleider van Nederland 2017

Psychodidact is uitgeroepen tot beste opleider van Nederland 2017. Het in Waalwijk gevestigde particuliere opleidingsinstituut in psychologie kreeg de prijs voor de categorie Zorg en verzorging. De titel voor Beste opleider is donderdagavond 7 december 2017 bekendgemaakt. Psychodidact verzorgt opleidingen tot Psychosociaal therapeut of Kindertherapeut in een vierjarig traject. Deze kwalificaties zijn sinds 2013 ingeschaald in niveau 6 van het NLQF.

Share This