Even kennismaken met NLQF-expert Linda van der Grijspaarde

Linda van der Grijspaarde werkt als onderwijsadviseur in uiteenlopende projecten in het hbo en het wo. Zij treedt daarnaast regelmatig op als secretaris en panellid in visitatiepanels voor de accreditatie van Nederlands- en Engelstalige Associate degrees, bachelors en masters. Ook is zij secretaris voor instellingstoetsen. Linda is gespecialiseerd in het hoger onderwijs en door eerdere werkzaamheden overziet zij ook het middelbaar beroepsonderwijs. Zij kan zich snel inwerken in alle inhoudelijke disciplines.

Het NCP NLQF heeft checklists ontwikkeld als hulpmiddel bij aanvragen voor validiteit en inschaling

Middels deze checklists kunnen aanvragers controleren of alle bij de validiteits of inschalingsaanvraag behorende informatie en bewijzen zijn toegevoegd. Ze dienen als hulpmiddel om tot een complete aanvraag te komen. Het NCP NLQF checkt bij indiening of de aanvraag compleet en beoordeelbaar is.

Drie nieuwe NLQF-inschalingen

Op 6 maart 2018 werden drie nieuwe inschalingen vastgesteld door de Programmaraad NLQF.

Validiteitsverzoek CBR gehonoreerd

Het validiteitsverzoek van CBR is gehonoreerd en op 6 maart 2018 vastgesteld door de Programmaraad NLQF. Deze organisatie mag nu kwalificaties voordragen voor inschaling.

Webinar op 22 maart 2018: NLQF – wat, waarom en hoe?


Het begrip NLQF raakt steeds meer ingeburgerd raakt in de wereld van onderwijs en arbeidsmarkt. Het instrument is ontwikkeld om arbeidsmobiliteit te bevorderen, zowel nationaal als internationaal. Hoe? Door het niveau van alle soorten kwalificaties inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Hoe gebeurt dat precies? Wat is de wettelijke status van het NLQF? Wat heb ik eraan als individu en als opleider of werkgever? Wat is de relatie met het Europese Kwalificatieraamwerk EQF? In een live webinar op donderdag 22 maart (16.00 – 16.45 uur) gaan de adviseurs van het Nationaal Coördinatiepunt NLQF in op deze en andere vragen over het nut en de noodzaak van het NLQF. Deelname is gratis.

OCW kondigt wetsvoorstel NLQF aan

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verwacht dat het wetsvoorstel voor NLQF in het vierde kwartaal van 2018 ingediend wordt bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding is 1 augustus 2020.

Hulp gewenst bij validiteits- of inschalingsverzoek? Kom naar de werksessie op 15 maart 2018

In 2018 organiseert het NCP NLQF aansluitend aan de voorlichtingsbijeenkomsten werksessies waar instellingen die bezig zijn met een validiteitsverzoek of inschalingsverzoek ondersteuning kunnen krijgen. De eerste werksessie vindt plaats op 15 maart 2018 van 12.30 - 14.30 uur bij het Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 3531 AJ Utrecht.

Evaluatie na 5 jaar NLQF

 

Na 5 jaar Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF heeft er een evaluatieonderzoek plaatsgevonden. Het doel van dit onderzoek was enerzijds om het huidige functioneren van het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) NLQF te evalueren. En anderzijds om een inventarisatie te maken van de bezwaren ten aanzien van het huidige NLQF en het wetsvoorstel voor de verdere implementatie van het NLQF.

Vacature: Het NCP NLQF zoekt een lid voor de Programmaraad

Het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Nederland. Een van de hoofdtaken is de inschaling in het NLQF (en EQF) van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties (www.nlqf.nl). Daarnaast is het verzorgen van informatie en communicatie over het NLQF van belang. Voor 2018 zoekt het NCP NLQF een flexibel lid voor de Programmaraad. Dit lid kan in 2019 als vast lid kan toetreden. Dit in verband met verloop van de benoemingsperiode van een van de huidige leden.

Diploma hoger onderwijs erkend in Benelux

Alle diploma’s van hogeronderwijsinstellingen in Nederland, België of Luxemburg zijn binnenkort automatisch geldig in alle drie de landen. In 2015 tekenden de Beneluxlanden al een akkoord over de wederzijdse erkenning van bachelor- en masterdiploma’s op universitair en hbo-niveau. Dat gaat nu ook gelden voor doctortitels en zogeheten associate degree-programma’s.

Share This