Webinar over NLQF terugkijken

Op 22 maart 2018 organiseerde het Nationaal Coördinatiepunt NLQF een webinar waarin diverse vragen over het NLQF werden beantwoord. Hoe wordt het niveau van kwalificaties bepaald? Wat is de wettelijke status van het NLQF? Wat heb ik eraan als individu en als opleider of werkgever? Wat is de relatie met het Europese Kwalificatieraamwerk EQF? De adviseurs van het Nationaal Coördinatiepunt NLQF gingen tevens in op vragen die door deelnemers van het webinar werden ingestuurd.

300 deelnemers vieren 10 jaar EQF

Meer dan 300 mensen uit werkgevershoek, onderwijs en trainingsorganisaties namen deel aan de conferentie "The European Qualifications Framework: supporting learning, work and cross border mobility" op 15 en 16 maart jl. in Brussel. In verschillende publicaties worden de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar geduid: een infographic, brochure, leaflet en een overzicht en publicatie over alle afzonderlijke nationale raamwerken. Ook zijn er drie filmpjes: over het EQF en een leven lang leren, het EQF en de arbeidsmarkt en het EQF en grensoverschrijdende mobiliteit.

Voorlichtingsbijeenkomst en werksessie NLQF op 14 juni 2018

Op donderdag 14 juni 2018 is er van 10.00 - 12.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. Aansluitend is van 12.30 - 14.30 uur een werksessie waar instellingen die bezig zijn met een validiteitsverzoek of inschalingsverzoek ondersteuning kunnen krijgen.

Nieuw: infographic met feiten en cijfers NLQF

In deze factsheet vindt u feiten en cijfers over scholing in Nederland, over de opleidingen die inmiddels een NLQF-niveau hebben en over de beroepsbevolking waarvoor scholing en een leven lang leren van belang is.

Even kennismaken met NLQF-expert Linda van der Grijspaarde

Linda van der Grijspaarde werkt als onderwijsadviseur in uiteenlopende projecten in het hbo en het wo. Zij treedt daarnaast regelmatig op als secretaris en panellid in visitatiepanels voor de accreditatie van Nederlands- en Engelstalige Associate degrees, bachelors en masters. Ook is zij secretaris voor instellingstoetsen. Linda is gespecialiseerd in het hoger onderwijs en door eerdere werkzaamheden overziet zij ook het middelbaar beroepsonderwijs. Zij kan zich snel inwerken in alle inhoudelijke disciplines.

Het NCP NLQF heeft checklists ontwikkeld als hulpmiddel bij aanvragen voor validiteit en inschaling

Middels deze checklists kunnen aanvragers controleren of alle bij de validiteits of inschalingsaanvraag behorende informatie en bewijzen zijn toegevoegd. Ze dienen als hulpmiddel om tot een complete aanvraag te komen. Het NCP NLQF checkt bij indiening of de aanvraag compleet en beoordeelbaar is.

Drie nieuwe NLQF-inschalingen

Op 6 maart 2018 werden drie nieuwe inschalingen vastgesteld door de Programmaraad NLQF.

Validiteitsverzoek CBR gehonoreerd

Het validiteitsverzoek van CBR is gehonoreerd en op 6 maart 2018 vastgesteld door de Programmaraad NLQF. Deze organisatie mag nu kwalificaties voordragen voor inschaling.

Webinar op 22 maart 2018: NLQF – wat, waarom en hoe?


Het begrip NLQF raakt steeds meer ingeburgerd raakt in de wereld van onderwijs en arbeidsmarkt. Het instrument is ontwikkeld om arbeidsmobiliteit te bevorderen, zowel nationaal als internationaal. Hoe? Door het niveau van alle soorten kwalificaties inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Hoe gebeurt dat precies? Wat is de wettelijke status van het NLQF? Wat heb ik eraan als individu en als opleider of werkgever? Wat is de relatie met het Europese Kwalificatieraamwerk EQF? In een live webinar op donderdag 22 maart (16.00 – 16.45 uur) gaan de adviseurs van het Nationaal Coördinatiepunt NLQF in op deze en andere vragen over het nut en de noodzaak van het NLQF. Deelname is gratis.

OCW kondigt wetsvoorstel NLQF aan

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verwacht dat het wetsvoorstel voor NLQF in het vierde kwartaal van 2018 ingediend wordt bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding is 1 augustus 2020.

Share This