Even kennismaken met NLQF-expert Minie Eising

Minie Eising is inmiddels meer dan 25 jaar actief als onderwijskundige, trainer en coach op het vlak van het opleiden en ontwikkelen van mensen. Ze heeft ervaring in verschillende branches zoals zorg en welzijn, horeca en toerisme, agrarische sector, automotive, bouw etc. Zij heeft projecten geleid voor O&O fondsen en kenniscentra rondom duurzame inzetbaarheid. Sinds 2017 werkt Minie deels als zelfstandige en deels als onderwijskundige bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid in Arnhem. Haar focus ligt op het vakbekwaam worden en blijven van mensen.

Kan NLQF ook gebruikt worden voor diplomawaardering?

Omdat het NCP NLQF vaak vragen binnenkrijgt over diplomawaardering hebben we in samenwerking met S-BB, Nuffic en DUO een document gemaakt dat duidelijk maakt met welke vraag over diplomawaardering je waar terecht kunt.

A+O start pilot rond NLQF-leermodules

Onlangs is op verzoek van opleidingsfonds A+O Metalektro een pilot gestart om leermodules voor zittende medewerkers te ontwikkelen volgens het NLQF. A+O subsidieert de realisatie van een aantal modules die specifiek voor de metalektrosector worden ontwikkeld. “We zien dat de ontwikkelingen in onze branche razendsnel gaan als gevolg van onder andere digitalisering en robotisering”, zegt Melanie Lancel, manager Ontwikkeling van A+O. “Voor zittende medewerkers is het daarom essentieel om via bij- en omscholing hun kennis up-to-date te houden.”

Webinar over NLQF terugkijken

Op 22 maart 2018 organiseerde het Nationaal Coördinatiepunt NLQF een webinar waarin diverse vragen over het NLQF werden beantwoord. Hoe wordt het niveau van kwalificaties bepaald? Wat is de wettelijke status van het NLQF? Wat heb ik eraan als individu en als opleider of werkgever? Wat is de relatie met het Europese Kwalificatieraamwerk EQF? De adviseurs van het Nationaal Coördinatiepunt NLQF gingen tevens in op vragen die door deelnemers van het webinar werden ingestuurd.

300 deelnemers vieren 10 jaar EQF

Meer dan 300 mensen uit werkgevershoek, onderwijs en trainingsorganisaties namen deel aan de conferentie "The European Qualifications Framework: supporting learning, work and cross border mobility" op 15 en 16 maart jl. in Brussel. In verschillende publicaties worden de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar geduid: een infographic, brochure, leaflet en een overzicht en publicatie over alle afzonderlijke nationale raamwerken. Ook zijn er drie filmpjes: over het EQF en een leven lang leren, het EQF en de arbeidsmarkt en het EQF en grensoverschrijdende mobiliteit.

Voorlichtingsbijeenkomst en werksessie NLQF op 14 juni 2018

Op donderdag 14 juni 2018 is er van 10.00 - 12.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. Aansluitend is van 12.30 - 14.30 uur een werksessie waar instellingen die bezig zijn met een validiteitsverzoek of inschalingsverzoek ondersteuning kunnen krijgen.

Nieuw: infographic met feiten en cijfers NLQF

In deze factsheet vindt u feiten en cijfers over scholing in Nederland, over de opleidingen die inmiddels een NLQF-niveau hebben en over de beroepsbevolking waarvoor scholing en een leven lang leren van belang is.

Even kennismaken met NLQF-expert Linda van der Grijspaarde

Linda van der Grijspaarde werkt als onderwijsadviseur in uiteenlopende projecten in het hbo en het wo. Zij treedt daarnaast regelmatig op als secretaris en panellid in visitatiepanels voor de accreditatie van Nederlands- en Engelstalige Associate degrees, bachelors en masters. Ook is zij secretaris voor instellingstoetsen. Linda is gespecialiseerd in het hoger onderwijs en door eerdere werkzaamheden overziet zij ook het middelbaar beroepsonderwijs. Zij kan zich snel inwerken in alle inhoudelijke disciplines.

Het NCP NLQF heeft checklists ontwikkeld als hulpmiddel bij aanvragen voor validiteit en inschaling

Middels deze checklists kunnen aanvragers controleren of alle bij de validiteits of inschalingsaanvraag behorende informatie en bewijzen zijn toegevoegd. Ze dienen als hulpmiddel om tot een complete aanvraag te komen. Het NCP NLQF checkt bij indiening of de aanvraag compleet en beoordeelbaar is.

Drie nieuwe NLQF-inschalingen

Op 6 maart 2018 werden drie nieuwe inschalingen vastgesteld door de Programmaraad NLQF.

Share This