Cedefop-rapport Ontwikkelingen in beleid voor beroepsonderwijs en -opleiding in 2015-17: Nederland

 Dit Cedefoprapport  beschrijft de ontwikkelingen in beroepsonderwijs en beroepsopleidingen van 2015 - 2017. Sinds 2015 heeft Nederland stappen ondernomen om het leren op de werkvloer (BBL-trajecten en stage) te versterken. Ook is gewerkt aan de toegankelijkheid voor iedereen tot beroepsonderwijs en -opleidingen, met de nadruk op gelijke kansen, het initiëren van hervormingen in begeleiding en verbetering van de doorstroommogelijkheden. Er is verder vooruitgang geboekt rond de ontwikkeling van ECVET en het valideringssysteem. Ook was Nederland actief bij het ondersteunen van verdere ontwikkelingen van sleutelcompetenties in beroepsonderwijs en deskundigheidsbevordering van docenten.

Private opleidersmarkt volop in ontwikkeling

De private opleidersmarkt toont een stabiele omzet van € 3,1 -  € 3,4 miljard in een markt die volop in beweging is. Dit blijkt uit de derde Marktmonitor Private aanbieders van beroepsopleidingen. Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontving op 12 juni 2018 het eerste exemplaar van deze marktmonitor uit handen van Hans Hillen (voorzitter NRTO).

Een leven lang leren in Nederland: stand van zaken

Voor Nederland en Europa is een leven lang ontwikkelen een speerpunt. Met de toenemende globalisering, robotisering en technologische ontwikkelingen veranderen de eisen die aan werkenden worden gesteld. Leren vormt een antwoord hierop. In Nederland nemen jaarlijks ruim 1,7 miljoen volwassenen in de leeftijd van 25 tot 65 jaar deel aan scholing. In deze thema-analyse wordt vanuit verschillende belangrijke bronnen de stand van zaken rondom het leven lang leren in Nederland getoond.

NLQF kan vermeld worden binnen EDU-DEX

EDU-DEX is in 2013 als open standaard gelanceerd door een grote groep opleiders in alle sectoren van de markt. Stichting EDU-DEX is opgericht omdat opleiders en hun klanten steeds meer geld en tijd kwijt waren door het ontbreken van één landelijke data-standaard voor opleidingen. Nu importeert EDU-DEX elke 24 uur de meeste actuele informatie van meer dan 115 opleiders. En elke dag wordt een verse update geëxporteerd naar de aangesloten learning management systemen, portals en apps van bedrijven, instellingen en zoeksites.

Re-referencing NLQF: relateren NLQF aan EQF

De Raad van de Europese Unie heeft in 2017 de oorspronkelijke aanbeveling rondom het Europees kwalificatiekader voor leven lang leren (EQF) ingetrokken en vervangen door een nieuwe aanbeveling. Een van de aanbevelingen van de Raad is om de relatering van de niveaus van de nationale kwalificatiekaders aan de niveaus van het EQF wanneer relevant, opnieuw te bezien en te actualiseren. Het eerste vergelijkingsrapport van het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) met het EQF is in 2012 gepresenteerd aan en geaccepteerd door de EQF Advisory Group Deze groep wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de lidstaten, Europese Commissie, CEDEFOP en Europese sociale partners. Na vijf jaar ontwikkeling is het tijd om het referentieproces opnieuw te bekijken.

Drie nieuwe NLQF-inschalingen en drie validiteitsverzoeken gehonoreerd

Op 19 april 2018 werden de volgende drie nieuwe inschalingen vastgesteld door de Programmaraad NLQF:

  • Instructeur 3 van NOC*NSF: NLQF 3
  • Instructeur 4 van NOC*NSF: NLQF 4
  • Officier Korps Logistieke Dienst van Nederlandse Defensie Academie (NLDA): NLQF 6.

Zie voor een overzicht van alle ingeschaalde kwalificaties www.nlqf.nl/register.

Tevens werden de validiteitsverzoeken van de volgende organisaties gehonoreerd:

  • Vervoerscollege Venlo
  • Centrum Tandprotetiek
  • Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC).

Deze organisaties mogen nu kwalificaties indienen voor inschaling in het NQLF.

Opleidingssite Springest heeft aandacht voor NLQF

Springest is een website waar aanbieders van opleidingen hun trainingen, cursussen en opleidingen kunnen aanbieden. De site is bedoeld voor werkenden die ernaast willen leren. Ook Duitsland, België en Engeland hebben een website van Springest die voorziet in het opleidingenaanbod van het betreffende land.

Even kennismaken met NLQF-expert Minie Eising

Minie Eising is inmiddels meer dan 25 jaar actief als onderwijskundige, trainer en coach op het vlak van het opleiden en ontwikkelen van mensen. Ze heeft ervaring in verschillende branches zoals zorg en welzijn, horeca en toerisme, agrarische sector, automotive, bouw etc. Zij heeft projecten geleid voor O&O fondsen en kenniscentra rondom duurzame inzetbaarheid. Sinds 2017 werkt Minie deels als zelfstandige en deels als onderwijskundige bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid in Arnhem. Haar focus ligt op het vakbekwaam worden en blijven van mensen.

Kan NLQF ook gebruikt worden voor diplomawaardering?

Omdat het NCP NLQF vaak vragen binnenkrijgt over diplomawaardering hebben we in samenwerking met S-BB, Nuffic en DUO een document gemaakt dat duidelijk maakt met welke vraag over diplomawaardering je waar terecht kunt.

A+O start pilot rond NLQF-leermodules

Onlangs is op verzoek van opleidingsfonds A+O Metalektro een pilot gestart om leermodules voor zittende medewerkers te ontwikkelen volgens het NLQF. A+O subsidieert de realisatie van een aantal modules die specifiek voor de metalektrosector worden ontwikkeld. “We zien dat de ontwikkelingen in onze branche razendsnel gaan als gevolg van onder andere digitalisering en robotisering”, zegt Melanie Lancel, manager Ontwikkeling van A+O. “Voor zittende medewerkers is het daarom essentieel om via bij- en omscholing hun kennis up-to-date te houden.”

Share This