Kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen

Op 27 september 2018 verscheen de kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen van de ministers van SZW en OCW. Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Verkend wordt hoe NLQF kan worden ingezet.

Meerwaarde NLQF voor CBR

Tijdens de NLQF-voorlichtingsbijeenkomst op 27 september jl. lichtte het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) toe waarom zij voor NLQF hebben gekozen en tegen welke punten zij aanliepen tijdens het proces van validiteit en inschaling.

Hulp bij validiteits- of inschalingsverzoeken: werksessie op 30 oktober

Op dinsdag 30 oktober 2018 (10.00 - 12.00 uur) organiseert het NCP NLQF weer een werksessie waar instellingen die bezig zijn met een validiteitsverzoek of inschalingsverzoek ondersteuning kunnen krijgen.

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 27 september 2018

Op donderdag 27 september 2018 is er van 10.00 - 12.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. Deze bijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden (particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, enz.). De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen in binnen- én buitenland mogelijk wordt.

Het gebruik van NLQF op de arbeidsmarkt

Het NCP NLQF voert allerlei initiatieven uit om de impact van het NLQF in kaart te brengen en te vergroten. Vorig jaar werd het NLQF na 5 jaar geëvalueerd: Evaluatieonderzoek vijf jaar NLQF van Ockham/IPS (PDF). Afgelopen voorjaar brachten we een boekje uit over de betekenis van het NLQF voor branches en sectoren (PDF). Ook werd afgelopen jaar en dit jaar in opdracht van het NCP NLQF door NIDAP onderzoek gedaan naar het gebruik van NLQF in vacatures.

Analyse en overzicht van descriptoren van NQF-niveaus in Europese landen

Deze Cedefop-publicatie toont aan dat alle 39 landen die deelnemen aan de implementatie van het Europese kwalificatiekader (EQF) de niveaus van hun leerresultaten nu hebben gedefinieerd - en voor een groot deel overgenomen.

Verslag voorlichtingsbijeenkomst NLQF 14 juni 2018

Zo’n 25 partijen namen op 14 juni jl. in Utrecht deel aan de voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF: private opleiders, beroepsverenigingen, brancheverenigingen/-organisaties, O&O-fondsen, welzijnsorganisaties, certificerende organisaties. De aandacht ging dit keer vooral uit naar de betekenis van NLQF voor beroepsgroepen en beroepsverenigingen. Naast algemene voorlichting over het NLQF werd er een praktijkcasus gepresenteerd door Psychodidact, een particulier opleidingsinstituut in de psychologie. Psychodidact werd vorig jaar gekozen tot opleider van het jaar door Springest en liet al twee kwalificaties inschalen in NLQF-niveau 6.

Even kennismaken met… Karin van der Sanden

Karin van der Sanden werkt als adviseur voor het NCP NLQF. Ze houdt zich op dit moment vooral bezig met het proces van re-referencing: het actualiseren van het vergelijkingsrapport van de relatie tussen het NLQF en het EQF. In 2012 - toen het NLQF in Nederland werd geïntroduceerd - is die vergelijking gemaakt, maar inmiddels zijn we vijf jaar verder. Wat is veranderd in het onderwijssysteem in Nederland? Ook wordt bekeken welke wijzigingen in de descriptoren van het NLQF eventueel nodig zijn en hoe en de procedures van het NCP in deze vijf jaar zijn gewijzigd. Het gaat kortom om een update. Hoe ziet Karin van der Sanden de toekomst van het NLQF?

Cedefop-rapport Ontwikkelingen in beleid voor beroepsonderwijs en -opleiding in 2015-17: Nederland

 Dit Cedefoprapport  beschrijft de ontwikkelingen in beroepsonderwijs en beroepsopleidingen van 2015 - 2017. Sinds 2015 heeft Nederland stappen ondernomen om het leren op de werkvloer (BBL-trajecten en stage) te versterken. Ook is gewerkt aan de toegankelijkheid voor iedereen tot beroepsonderwijs en -opleidingen, met de nadruk op gelijke kansen, het initiëren van hervormingen in begeleiding en verbetering van de doorstroommogelijkheden. Er is verder vooruitgang geboekt rond de ontwikkeling van ECVET en het valideringssysteem. Ook was Nederland actief bij het ondersteunen van verdere ontwikkelingen van sleutelcompetenties in beroepsonderwijs en deskundigheidsbevordering van docenten.

Private opleidersmarkt volop in ontwikkeling

De private opleidersmarkt toont een stabiele omzet van € 3,1 -  € 3,4 miljard in een markt die volop in beweging is. Dit blijkt uit de derde Marktmonitor Private aanbieders van beroepsopleidingen. Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontving op 12 juni 2018 het eerste exemplaar van deze marktmonitor uit handen van Hans Hillen (voorzitter NRTO).

Share This