“NLQF is onmisbaar in Nederland”

Volgens Pamela Abendanon is NLQF onmisbaar in Nederland. In onderstaand filmpje legt zij uit waarom het voor haar opleidingsinstituut zo van toegevoegde waarde is.

Ben je benieuwd naar de toegevoegde waarde vanuit het perspectief van werkgever en student? Kijk dan ook deze filmpjes:

“Ontzettend belangrijk dat je wordt gewaardeerd voor wat je waard bent”

Terugblik 10 maart voorlichtingsbijeenkomst NLQF

Met regelmaat verzorgt NLQF voorlichtingsbijeenkomst over NLQF. Bezoekers zijn divers: van brancheverenigingen tot exameninstellingen. Begin maart was er nog een live bijeenkomst met meer dan 50 deelnemers met een praktijkverhaal van Richard Baauw van Vereniging technische bedrijfstakscholen. De Vereniging technische bedrijfstakscholen koos er voor het inschalingsproces helemaal zelf te doen en een eigen examenorganisatie in te richten. “Het hele proces was leuk om te doen en dwong ons ook om na te denken over onze kwalificaties en hoe we die inrichten, denk bijvoorbeeld aan de leeruitkomsten van de opleiding.” Richard gaf aan dat het de organisatie veel tijd heeft gekost maar dat de inschaling ook zorgt voor een kwaliteitsverbetering.

Wegwijzer in instrumenten beschikbaar

NLQF is een belangrijk instrument om leven lang ontwikkelen te stimuleren en om arbeidsmobiliteit te bevorderen. En dat is nodig in deze snel veranderende maatschappij en arbeidsmarkt. In deze wegwijzer vind je ook andere (Europese) instrumenten en netwerken die een leven lang leren en ontwikkelen ondersteunen.

De instrumenten dragen bij aan duurzame inzetbaarheid, stimuleren kwaliteit in het beroepsonderwijs en vereenvoudigen het studeren of werken in Nederland én Europa. In wegwijzer staat wat de instrumenten en netwerken inhouden, met welk doel, voor wie en hoe ze met elkaar in verhouding staan. Op pagina 16-17 meer over EQF/NLQF.

Validering Examinering mbo toegevoegd aan keurmerken validiteit NLQF

Om tot een NLQF inschaling te komen moet de aanbieder eerst aan de validiteitstoets voldoen. Via een aantal kwaliteitsborgingsystemen vindt er een beperkte validiteitstoets plaats. Vanaf november 2019 is hier de certificering door Stichting Validering Examens MBO (VEMBO) benoemde certificerende autoriteiten aan toegevoegd.

Examenleveranciers die gecertificeerd zijn in het kader van route 1 komen vanaf nu in aanmerking voor een beperkte validiteitstoets NLQF. VEMBO draagt zorg voor het beheer en borging (en al hetgeen hiermee verband houdt) van de norm voor valide exameninstrumenten.

NLQF instrument flexibilisering hoger onderwijs

In de december editie van het vakblad HO (hoger onderwijs management) verscheen een artikel over het toenemende belang van flexibel onderwijsaanbod door hogescholen.

In het deeltijdonderwijs groeit het aantal studenten. NLQF kan een extra hulpmiddel zijn in de flexibilisering. Door het NLQF wordt inzicht verkregen in de niveaus van zowel van de door de overheid erkende opleidingen als opleidingen in de private sector die zich hebben laten inschalen in een niveau van het NLQF. Dat geeft inzicht voor zowel werknemers als werkgevers: het wordt snel duidelijk wat en op welk niveau de competenties van iemand zijn. En dat is een positieve bijdrage aan duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in Nederland en Europa.

Lees het complete artikel

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF 10 maart 2020

Op dinsdag 10 maart 2020 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF.

Opleidingen verschillen soms erg van elkaar, dat maakt vergelijken of inschatten van diploma’s en wat iemand kan en kent lastig. Mensen kunnen met het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF aantonen wat ze waard zijn. Op deze manier kan het NLQF een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren stimuleren.

Eerste internationale inschaling met NLQF-kwalificatie

Op donderdag 5 december 2019 heeft de Programmaraad vastgesteld dat de kwalificatie van ECOL, European Crane Operator Licence, is ingeschaald met een NLQF niveau 3 aanduiding. Dit betekent dat ECOL de eerste internationale kwalificatie is, die binnen het NCP NLQF is ingeschaald.

Terugblik voorlichtingsbijeenkomst NLQF 28 november 2019

Op donderdag 28 november vond de vierde, en daarmee de laatste, voorlichtingsbijeenkomst van dit jaar plaats. Aan de bijeenkomst namen verschillende partijen deel die in Nederland private kwalificaties aanbieden, vanuit diverse branches.

Tijdens de bijeenkomst vertelde het NCP NLQF over de procedures die partijen doorlopen voor het toekennen van een NLQF-niveau. Dankzij deze informatie wordt het voor de desbetreffende partijen duidelijk wat de meerwaarde van het NLQF voor hen kan zijn.

NLQF als instrument voor duurzame inzetbaarheid | terugblik LLO-conferentie 27 november 2019

Hoe creëer je met NLQF kansen voor laagopgeleiden op de arbeidsmarkt? Deze vraag stond centraal tijdens de interactieve werksessie van NLQF op de conferentie Leven Lang Ontwikkelen van 27 november jl. In samenwerking met Roy Fleuren van Vervoerscollege Venlo informeerde het NCP NLQF met een interactieve werksessie de deelnemers over de mogelijkheden van NLQF. Duurzame inzetbare werknemers stond daarbij centraal.

Procedure Validiteit NLQF aangepast per 1 januari 2020

Het afgelopen jaar is de procedure validiteit opnieuw bekeken. De werkwijze, procedure en formulieren zijn geëvalueerd en aanpassingen ter verbetering van het proces zijn doorgevoerd.

Share This