PLA over inschaling van non-formele kwalificaties

Op 18 en 19 oktober 2018 vond er in Wenen een PLA (Peer Learning Activity) plaats over ‘Inclusion of qualifications from outside the formal education and training sector into NQF’s'. Deze PLA werd georganiseerd vanuit de EU zodat landen van elkaar kunnen leren. Nederland was samen met het CBR (Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen) aanwezig als een van de landen die al langer actief is met het inschalen van non-formele kwalificaties.

NLQF is een kans voor het niet-formele opleidingscircuit

Rick de Rijk is als CEO en eigenaar verbonden aan Gooiconsult. Hij is al ruim 20 jaar actief op het domein van leren en presteren. Ook was hij voorzitter van de Vetron (Vereniging voor trainings- en opleidingsinstituten Nederland). Hij was betrokken bij de eerste ontwikkeling van het NLQF in Nederland vanuit zijn toenmalige rol als bestuurslid bij de NRTO. Dit was in de periode dat de Commissie Leijnse het advies schreef over de introductie van het Nederlands Kwalificatiekader NLQF. Dat advies vormde de grondslag voor de oprichting van het NCP NLQF in 2012. Wat zijn volgens Rick de Rijk relevante ontwikkelingen voor het NLQF?

Meerwaarde NLQF voor Expertcare

Op donderdag 29 november 2018 vond de laatste voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF van dit jaar plaats. Tijdens de bijeenkomst kwamen diverse partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden (o.a. particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers) samen voor meer informatie. Het NCP NLQF vertelde het EQF en NLQF en de procedure die organisaties doorlopen om een NLQF-niveau toegekend te krijgen.  En ExpertCare - een organisatie voor gespecialiseerde verpleging in de thuissituatie aan kinderen en volwassenen - deelde haar ervaringen met inschaling in het NLQF: ‘Door de inschalingsaanvraag kijk je kritisch naar je eigen processen en de beoogde leeruitkomsten.’

Europees Parlement vraagt aandacht voor wederzijdse erkenning diploma’s

Het Europees Parlement (EP) roept lidstaten op om zich meer in te zetten voor de automatische wederzijdse erkenning van diploma’s. Hierover heeft het een resolutie aangenomen. Deze vraagt ook om meer transnationale samenwerking en meer ondersteuning van de Europese Commissie om wederzijdse erkenning van diploma’s te verwezenlijken.

Nieuwe medewerkers inschaling NLQF

Na het vertrek van Elle Langens bij het NCP NLQF zijn er sinds september twee nieuwe aanspreekpunten voor inschalingsverzoeken: Manon Cooijmans en Sandra Wagemakers.

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 29 november 2018

Op donderdag 29 november 2018 (10.00 - 12.30 uur) is de volgende voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. Deze is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden (particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, enz.). De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

Re-referencing-report NLQF/EQF

Het referencing-rapport over de koppeling van de niveaus van het NLQF aan de niveaus het EQF stamt uit 2012. Toen werd NLQF in Nederland geïntroduceerd. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is door de Europese commissie aan de lidstaten gevraagd, op vrijwillige basis, een update te geven: wat zijn de ontwikkelingen die het NCP en het NLQF hebben doorgemaakt, zijn er veranderingen in beleid ( politiek en institutioneel), het onderwijslandschap en de beschrijving van de descriptoren van het NLQF?

Nieuw lid Programmaraad NLQF

De Programmaraad van het NCP NLQF heet Hermann van Holt van harte welkom als nieuw lid. Hij is al ruim 35 jaar actief in de wereld van leren en ontwikkelen van mensen en organisaties.

Kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen

Op 27 september 2018 verscheen de kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen van de ministers van SZW en OCW. Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Verkend wordt hoe NLQF kan worden ingezet.

Meerwaarde NLQF voor CBR

Tijdens de NLQF-voorlichtingsbijeenkomst op 27 september jl. lichtte het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) toe waarom zij voor NLQF hebben gekozen en tegen welke punten zij aanliepen tijdens het proces van validiteit en inschaling.

Share This