NLQF niveau 6 vereist bij overgangsregeling verpleegkundigen

Alleen hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich binnenkort definitief als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register. Overige hbo’ers en mbo- en inservice-opgeleiden met specifieke aanvullende opleiding komen onder een overgangsregeling te vallen.  De aanvullende scholing van mbo- en inservice-verpleegkundigen moet in ieder geval gecertificeerd zijn op niveau NLQF-6 om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling.

Herbeoordeling validiteit Huisdierkennisinstituut positief

Eén van de eerste organisaties die in 2013 een kwalificatie liet inschalen was het HuisdierKennisinstituut (HKI). En inmiddels zijn er al zo’n 350 diploma’s Hondentoiletteren op NLQF-niveau 3 verstrekt! De validiteit NLQF is geldig voor de duur van 6 jaar. Daarom vond recent een herbeoording NLQF plaats voor het HuisdierKennisinstituut. Deze is succesvol verlopen! Dat betekent dat de validiteit van het HKI tot 2025 is goedgekeurd. Ook voor inschaling geldt een geldigheid van zes jaar. De herbeoordeling van de kwalificatie Hondentoiletteren vindt ook dit jaar plaats.

Ontwikkelbudget inzetbaar voor NLQF-kwalificaties

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het ontwikkelbudget kan ook worden ingezet voor kwalificaties met een NLQF-niveau. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshovenvan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer.

Tien jaar Europees kwalificatiekader

Ter ere van de tiende verjaardag van het Europees kwalificatiekader gaf de EU een brochure uit: Het Europees kwalificatiekader: ondersteuning van leren, werken en grensoverschrijdende mobiliteit. Deze is ook in het Nederlands vertaald. In deze brochure onder andere aandacht voor de verdere uitwerking van de descriptoren van de niveaus, de invloed van het EKK tot dusver en de toekomstverwachtingen.

Nationale kwalificatiekaders komen in heel Europa in een stroomversnelling

Naarmate landen de nationale kwalificatiekaders (NQF's) verder implementeren, worden de voordelen en de toegevoegde waarde steeds zichtbaarder. De laatste Europese inventarisatie van Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) over NQF's geeft een overzicht van de voortgang van de kaders. Ook het landenrapport over Nederland is beschikbaar.

NLQF belangrijk hulpmiddel bij leven lang ontwikkelen

Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een leven lang ontwikkelen (LLO) en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Inge Vossenaar, directeur Middelbaar Beroepsonderwijs bij het ministerie van OCW, gaat in dit interview in op het belang van het NLQF in relatie tot het beleid rond LLO. Dat heeft vooral te maken met de transparantie van het opleidingenveld. 

NRTO en Vervoerscollege Venlo aan het woord tijdens voorlichtingsbijeenkomst NLQF

Op donderdag 12 maart 2019 vond de eerste voorlichtingsbijeenkomst in 2019 plaats over het NLQF. Deze voorlichting werd in samenwerking met NRTO georganiseerd. Dit mede door het feit dat er voor leden van de NRTO  een nieuwe variant van de validiteitstoets voor organisaties is ontwikkeld. Ria van ’t Klooster, directeur NRTO, vertelde in haar presentatie dat 86% van de volwassenen die een opleiding volgt dit doet bij een private aanbieder. Het belang om deze trainingen en cursussen te koppelen aan een niveau is groot in het kader van leven lang ontwikkelen. Vervoerscollege Venlo vertelde hoe NLQF van betekenis is voor de eigen leerlijn.

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 6 juni 2019

Op donderdag 6 juni 2019 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

Eerste Makelaarsdiploma met NLQF-kwalificatie uitgereikt

VastgoedCert, het kwaliteitsregister voor makelaars, heeft de opleidings- en exameneisen voor de kwalificaties van de makelaars Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en Wonen volledig geactualiseerd en aan de eisen van de tijd aangepast. In samenwerking met examenbureau SVMNIVO zijn deze kwalificaties ingeschaald in het NLQF. Met deze inschalingen is een belangrijke stap gezet in de strategie van VastgoedCert die er onder andere op gericht is het kwaliteitsniveau van opleidingen en diploma’s te verhogen.

Keurmerk SNRO toegevoegd als basis voor beperkte validiteitstoets

Het Keurmerk SNRO is sinds 14 februari 2019 toegevoegd als keurmerk waarmee instellingen in aanmerking komen voor een beperkte NLQF-validiteitstoets. Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in het particulier onderwijs. De SNRO richt zich met name op de complementaire zorg.

Share This