EQF motor om onderwijs en opleiding te hervormen

In een interview over EQF en NLQF kijkt Alison Crabb - die leiding geeft aan de Skills and Qualifications Unit in DG Employment, Social Affairs and Inclusion voor de Europese Commissie - terug op de afgelopen tien jaar en geeft zij een idee over wat de komende jaren kan worden verwacht.

Europees handboek voor het definiëren, schrijven en toepassen van leeruitkomsten

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk is evenals het Europees Kwalificatieraamwerk gebaseerd op leeruitkomsten. Dit betekent dat kwalificaties ook in leeruitkomsten geformuleerd moeten worden, alvorens ingeschaald te kunnen worden in het NLQF. Het NCP NLQF heeft een handleiding voor het formuleren van leeruitkomsten ontwikkeld.  Door Cedefop (Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding) is nu ook een Europees handboek voor het definiëren, schrijven en toepassen van leeruitkomsten ontwikkeld.

NLQF-voorlichtingsbijeenkomst op 28 november 2017 zoomt in op niveau 5

 

Op dinsdag 28 november 2017 (10.00 - 12.30 uur) vindt er in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst plaats over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Tijdens deze bijeenkomst gaat het over de betekenis van NLQF en de voordelen ervan voor opleiders in Nederland. Dit keer is er specifieke aandacht voor inschaling op niveau 5 van het NLQF.

De toekomst van permanent leren en ontwikkelen: fit for the future


Op dinsdag 14 november 2017 (14.00 – 16.30 uur) vond de conferentie De toekomst van permanent leren en ontwikkelen plaats  bij vergadercentrum Domstad in Utrecht. Met zo'n 150 mensen werd van gedachten gewisseld over de noodzaak van flexibiliteit in het kader van een leven lang leren. Deze conferentie werd georganiseerd door NCP NLQF, Euroguidance, Europass en NCP ECVET.

Deadlines indiening validiteits- en inschalingsverzoeken 2018

De deadlines voor indiening van validiteits- en inschalingsverzoeken NLQF in 2018 zijn bekend. Deze data zijn gekoppeld aan de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit en Commissie Inschaling.

Portal Learning Opportunities and Qualifications Europe

Via de Portal Learning Opportunities and Qualifications Europe kun je informatie vinden over het EQF, de implementatie van het EQF in Europa en alle nationale raamwerken van de lidstaten. Via deze portal is het heel eenvoudig om nationale raamwerken met elkaar te vergelijken.

Conferentie ‘Leven lang ontwikkelen: werk aan de winkel’ op 7 november 2017

De aantrekkende economie, de snelle (technologische) ontwikkelingen en het langer doorwerken maken permanente scholing noodzakelijk. Een leven lang ontwikkelen is meer dan ooit actueel. Het middelbaar beroepsonderwijs speelt daarin een sleutelrol. Ook met de onderwijsroute voor het erkennen van leer-werkervaring die sinds 1 januari 2016 van start is gegaan. Vandaar dat het Servicepunt examinering mbo op dinsdag 7 november 2017 als afsluiting van het (huidige) deelproject Erkennen Leer-Werkervaring de conferentie organiseert: ‘Leven lang ontwikkelen: werk aan de winkel’. De conferentie vindt plaats in Bunnik.

Verslag voorlichtingsbijeenkomst NLQF 28 september 2017

De voorlichtingsbijeenkomst op 28 september richtte zich op brancheorganisaties. Wat kan NLQF betekenen voor branches en sectoren? Vanuit A+O Metalektro (Opleidings- en ontwikkelfonds voor de metaal en elektrotechnische industrie) en CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) werd toegelicht hoe NLQF in deze branches wordt ingezet om te komen tot meer maatwerkmogelijkheden en daarbij de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen.

Validiteitsverzoek ExperTcare gehonoreerd

Het validiteitsverzoek van ExperTcare is gehonoreerd en op 21 september 2017 vastgesteld door de Programmaraad NLQF. Deze organisatie mag nu kwalificaties voordragen voor inschaling.

NCP NLQF op onderwijsbeurs Zuid

Op 29 en 30 september jl. vond in het Beursgebouw in Eindhoven de Onderwijsbeurs Zuid plaats. Ruim 100 (onderwijs)instellingen waren vertegenwoordigd. Ook NCP NLQF was aanwezig, samen met Europrof.

Share This