Leren in de toekomst

De SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken (AMV) is een Verkenning leren in de toekomst gestart. Met deze verkenning wil de SER een bijdrage leveren aan het debat over veranderingen op de arbeidsmarkt onder invloed van onder meer technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het leren in verschillende levensfasen.

Hiertoe vonden drie bijeenkomsten plaats:

Op 19 februari 2015  ging het over Skills van de toekomst (zie verslag).

Op 30 maart 2015 was het thema  Een leven lang leren (naar verslag).

Op 12 mei 2015 stond Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven centraal (naar verslag).

Definitieve verslag oktober 2015 vindt u hier.

Even voorstellen: NLQF-expert Jacqueline de Schutter

Jacqueline de Schutter werkt al lange tijd als consultant in het mbo-veld. Ze heeft ervaring met zowel de inhoudelijke als de beleids- en managementkant in functies als adviseur, projectleider en interimmanager. En ze is goed thuis in de kwalificatiestructuur. Ze werkte bijvoorbeeld mee aan de experimentclusters van het projectmanagement MBO 2010 en schreef adviezen over de kwalificatiestructuur in opdracht van MBO 15 en de MBO Raad. Recent leidde zij een landelijk project op het gebied van examinering in het mbo. Ook voert ze audits uit in het mbo naar onderwijs en examinering.

Even voorstellen: NLQF-expert Rob van Mechelen

Naast zijn werk als NLQF-expert verricht Rob van Mechelen diverse werkzaamheden voor een branche- en een sportorganisatie en voor Defensie. Een grotere mate van transparantie, zowel nationaal als internationaal, is een belangrijke meerwaarde van het NLQF, vindt hij. Het inschalen van specifieke kwalificaties maakt zichtbaar hoe deze zich verhouden tot andere kwalificaties en dat is waardevol, bijvoorbeeld bij de bemiddeling van werk naar werk.

Even voorstellen: NLQF-expert Mariet Claessens

Een bijdrage leveren aan iets waar anderen wat aan hebben, een project met een maatschappelijk belang, vindt Mariet Claessens altijd een belangrijk aspect van haar werk.

Even voorstellen: NLQF-expert Atie Beverdam

Atie Beverdam is NLQF-expert van het eerste uur. Zij ziet iedere aanvraag als een unieke en leerzame klus.

Even voorstellen: NLQF-expert Theo Brouwers

De expertise van Theo Brouwers zit voornamelijk op het vlak van examinering en leven lang leren; beide van groot belang bij zijn werk voor het NCP NLQF.

Share This