Voorlichtingsbijeenkomst NLQF 10 maart 2020

Op dinsdag 10 maart 2020 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF.

Opleidingen verschillen soms erg van elkaar, dat maakt vergelijken of inschatten van diploma’s en wat iemand kan en kent lastig. Mensen kunnen met het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF aantonen wat ze waard zijn. Op deze manier kan het NLQF een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren stimuleren.

Eerste internationale inschaling met NLQF-kwalificatie

Op donderdag 5 december 2019 heeft de Programmaraad vastgesteld dat de kwalificatie van ECOL, European Crane Operator Licence, is ingeschaald met een NLQF niveau 3 aanduiding. Dit betekent dat ECOL de eerste internationale kwalificatie is, die binnen het NCP NLQF is ingeschaald.

Terugblik voorlichtingsbijeenkomst NLQF 28 november 2019

Op donderdag 28 november vond de vierde, en daarmee de laatste, voorlichtingsbijeenkomst van dit jaar plaats. Aan de bijeenkomst namen verschillende partijen deel die in Nederland private kwalificaties aanbieden, vanuit diverse branches.

Tijdens de bijeenkomst vertelde het NCP NLQF over de procedures die partijen doorlopen voor het toekennen van een NLQF-niveau. Dankzij deze informatie wordt het voor de desbetreffende partijen duidelijk wat de meerwaarde van het NLQF voor hen kan zijn.

NLQF als instrument voor duurzame inzetbaarheid | terugblik LLO-conferentie 27 november 2019

Hoe creëer je met NLQF kansen voor laagopgeleiden op de arbeidsmarkt? Deze vraag stond centraal tijdens de interactieve werksessie van NLQF op de conferentie Leven Lang Ontwikkelen van 27 november jl. In samenwerking met Roy Fleuren van Vervoerscollege Venlo informeerde het NCP NLQF met een interactieve werksessie de deelnemers over de mogelijkheden van NLQF. Duurzame inzetbare werknemers stond daarbij centraal.

Procedure Validiteit NLQF aangepast per 1 januari 2020

Het afgelopen jaar is de procedure validiteit opnieuw bekeken. De werkwijze, procedure en formulieren zijn geëvalueerd en aanpassingen ter verbetering van het proces zijn doorgevoerd.

Terug- en vooruitblik NCP NLQF

We kijken als NCP NLQF terug op een actief jaar met tal van (inter)nationale ontwikkelingen en activiteiten. Zoals informatievoorziening over het NLQF, ontwikkelingen in wetgevingstrajecten, het optimaliseren van werkprocessen, online tools en een intensievere samenwerking met andere Europese initiatieven. We verwachten in 2020 nóg beter bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van mensen voor een duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, zowel binnen de landsgrenzen als daarbuiten.

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 28 november 2019

Op donderdag 28 november 2019 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. Deze bijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden (particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, enz.). De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

NIDAP rapport

NIDAP voert jaarlijks onderzoek uit naar de onderwijsbehoefte van werkende professionals, vanuit het oog van de werkgever. Deze longitudinale studie heeft als doel om de (veranderende) manieren waarop er wordt geleerd binnen organisaties te volgen. Voor CINOP zijn in 2014 en 2018 ook vragen over NLQF aan de respondenten gesteld. Het aandeel bedrijven en instellingen dat bekend is met NLQF en EQF is sterk toegenomen sinds 2014. Het valt op dat de bekendheid bij grotere bedrijven en instellingen sterker is. Iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven en instellingen is van mening dat meer voorlichting over het NLQF en EQF gewenst is.

Nieuwe medewerker inschaling NLQF

Jessica 176

Jessica Tadema is sinds 1 september 2019 gestart als Adviseur bij het NCP NLQF. Ze volgt Manon Cooijmans op. Jessica is aanspreekpunt voor o.a. inschalingsverzoeken. Zij heeft onderwijswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Voordat ze met deze master begon heeft ze een aantal jaren in de HR wereld gewerkt. Haar passie ligt in het gebied van leren en ontwikkelen van mensen. Jessica houdt zich bezig met vraagstukken over informeel leren, loopbaanontwikkeling, teamleren maar ook over het flexibiliseren van het onderwijs en zorgen dat het onderwijs van vandaag aansluit bij de huidige en toekomstige vraag in de arbeidsmarkt. Met alle vragen met betrekking tot de inschalingsprocedure kan je bij Jessica terecht. Zij is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en telefonisch via 06-51690032.

Vacature: Het NCP NLQF zoekt een lid voor de Programmaraad

Het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Nederland. Een van de hoofdtaken is de inschaling in het NLQF (en EQF) van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties (www.nlqf.nl). Daarnaast is het verzorgen van informatie en communicatie over het NLQF van belang. Vanaf februari 2020 zoekt het NCP NLQF een lid voor de Programmaraad. Dit in verband met het verloop van de benoemingsperiode van een van de huidige leden.

Share This