Even voorstellen: NLQF-expert Theo Brouwers

De expertise van Theo Brouwers zit voornamelijk op het vlak van examinering en leven lang leren; beide van groot belang bij zijn werk voor het NCP NLQF.

Share This