De kwalificatiekaders worden in Europa steeds meer gebruikt

De kwalificatiekaders worden in Europa steeds meer gebruikt. Na een periode van ontwikkeling en formele goedkeuring worden ze nu in steeds meer landen operationeel. Kwalificatiekaders bevorderen de oriëntatie op leerresultaten en evolueren in sommige landen van instrument om kwalificatiestructuren te beschrijven tot een middel om kwalificatiestructuren te hervormen of te moderniseren.

Even kennismaken: Johan van Rens, voorzitter programmaraad NLQF

De Programmaraad van het NLQF  is verantwoordelijk voor alle besluiten over de inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. Hoe is voorzitter Johan van Rens bij het NLQF betrokken geraakt en wat wil hij graag bereiken? In dit artikel vertelt Johan van Rens over zijn ervaring met het vergelijkbaar maken van kwalificaties binnen Europa en over de waarde van het NLQF.

Tweede kenniskring in het teken van uitwisseling

Op 2 december jl. vond de tweede kenniskring van het NCP NLQF plaats. Op het programma stonden onder andere het Wetgevingstraject NLQF, de bespreking van de procedures voor herbeoordelingen en informatie-uitwisseling met de deelnemers over hun ervaringen met het NLQF. De kenniskring geeft aan behoefte te hebben aan informatie over diplomawaardering in Nederland. Wat doen bijv. Nuffic en DUO en waarin verschillen zij precies van het werk van het NCP NLQF. Afgesproken wordt dat het NCP in 2016 hierover een korte notitie zal maken. Tevens is de wens geuit dat het NCP NLQF bij inschaling van meer dan 5 kwalificaties een optie op offertebasis schept. Per geval zal bekeken worden of dit mogelijk is.

Even voorstellen: NLQF-expert Marianne van der Weiden

Wie zijn eigenlijk de mensen die als expert aan de inschaling van kwalificaties in het NLQF werken? We stellen ze graag aan u voor. Dit keer staat Marianne van der Weiden in het middelpunt. Haar expertise op gebied van kwaliteitzorg in het HBO en wetenschappelijk onderwijs en haar kennis van de kwalificatiestructuur in het middelbaar beroepsonderwijs zijn van grote toegevoegde waarde in het werk voor het NCP NLQF.

Heldere kijk op kwalificaties

Instroom, doorstroom, uitstroom

Hoe kan HR het NLQF voor de organisatie laten werken? Een diploma, een serie certificaten of jarenlange werkervaring: het staat mooi op een cv, maar het zegt niet precies wat een werknemer weet en kan. Met het NLQF krijgt de HR-professional beter zicht op het werk- en denkniveau van werknemers. Regina Kleingeld, directeur van het NCP NLQF:  NLQF versterkt het personeelsbeleid in de volle breedte.' Eern artikel van Remco Visschers in P & O Actueel.

Echt werkend krijgen van Leven Lang Leren

Verslag seminar 8 oktober

Met 50 bestuurders, directeuren en programmamanagers uit HBO's en MBO's zijn de deelnemers aan het seminar op zoek gegaan naar wat wél en wat niet werkt bij het écht werkend krijgen van Leven Lang Leren. Daarbij uitgedaagd door Regina Kleingeld, directeur NCQ NLQF, Josephine Verstappen en Tim van den Brink van de LSVB, en Lucas Renders HR manager bij Nestlé.

Week van Leven Lang Leren

The Lifelong Learning Platform (nieuwe naam voor EUCIS-LLL) zal dit jaar de the Lifelong Learning Week organiseren van 30 November to 4 December. Locatie vormt het gezaghebbende Europese Parlement in Brussel. Dit jaar is de organisatie onder de hoede geplaatst van MEP Krystyna Łybacka (S&D, PL). Belangrijke topics zoals de rol van onderwijs bij interculturele dialoog en burgerschap, de uitdaging van geletterheid en de media, en hoe een boost te geven aan validatie, worden gecombineerd met debatten met experts en met tentoonstellingen.

Kwalificatie dialyseverpleegkundige ingeschaald

De kwalificatie Dialyseverpleegkundige van Stichting College Zorg Opleidingen (CZO) is ingeschaald op niveau 6 van het NLQF, gelijk aan niveau 6 van het EQF. Eerder werd de kwalificatie operatie-assistent ingeschaald op niveau 6. CZO is voortgekomen uit het inservice onderwijs in de zorgsector en ziet toe op de kwaliteit van ruim 25 opleidingen. 

Arbeidsmarktrelevantie nu ook een criterium

Naast 400 uur leerinspanning nu ook arbeidsmarktrelevantie criterium voor aantonen substantiële kwalificatie

Vanaf nu is het mogelijk om een inschaling in het NLQF en het daaraan gekoppelde EQF aan te vragen voor kwalificaties die een leerinspanning hebben van minder dan 400 uur. Het ministerie van OCW is akkoord gegaan om ook arbeidsmarktrelevantie als criterium te gebruiken. Als voorwaarde voor inschaling in het NLQF blijft gelden dat het om een substantiële kwalificatie moet gaan. Voorheen konden aanvragers dit enkel aantonen aan de hand van de 400 uur leerinspanningseis, maar vanaf heden hebben aanvragers de mogelijkheid om dit ook op een andere manier aan te tonen, namelijk via de arbeidsmarktrelevantie van de kwalificatie.

Even voorstellen: NLQF-expert Jeannette van der Bijl

Wie zijn eigenlijk de mensen die als expert aan de inschaling van kwalificaties in het NLQF werken? We stellen ze graag aan u voor! Dit keer valt de eer te beurt aan Jeannette van der Bijl. Met een hart voor kwaliteitszorg vervult zij met veel plezier haar rol als expert voor het NLQF vanuit het binnen- en buitenland.

Share This