Perspectief EQF/NLQF

De Europese kwalificatiekaders worden steeds meer gebruikt: na een periode van ontwikkeling en formele goedkeuring zijn ze nu in steeds meer landen operationeel. Ook in Nederland. In Nederland wordt het EQF/NLQF-niveau bijvoorbeeld op de kwalificatiedossiers vermeld en in personeelsadvertenties. Verder is in Nederland de inschaling van non-formele kwalificaties in een NLQF/EQF-niveau ontwikkeld. Eigenaren van private kwalificaties kunnen deze op aanvraag laten inschalen.

New Skills Agenda for Europe

De New Skills Agenda for Europe is afgelopen vrijdag 10 juni aangenomen door het college van EU-commissarissen. Er komen tien acties om mensen in Europa uit te rusten met betere vaardigheden zodat zij goed inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt en kansen van mensen verbeteren.

Kwalificatie Applicatie opleiding levensmiddelentechnologie ingeschaald

De kwalificatie Applicatie opleiding levensmiddelentechnologie van LSBL Services is ingeschaald in NLQF-niveau 4. LSBL is de Landelijke Stichting Beroepsopleiding Levensmiddelentechnologie.

Even voorstellen: NLQF-expert Remco Pakker

In een interview vertelt Remco Pakker hij over het werken als expert bij het NCP NLQF. Hij is als zelfstandig consultant werkzaam op het terrein van Human Resource Development en adviseert bedrijven en organisaties over de inzet en ontwikkeling van personeel. Na 14 jaar bedrijfsleven was hij 13 jaar actief voor het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq als ontwikkelaar van onder andere kwalificatiedossiers en als consultant voor HR-vraagstukken.

Kwalificatie Operationeel Technicus Energie Productietechniek ingeschaald

De Kwalificatie Operationeel Technicus Energie Productietechniek is ingeschaald in NLQF-niveau 5. Het gaat om een kwalificatie van Martech, een bedrijf dat onder andere opleidingen verzorgt in de afvalverwerkende industrie.

Opleidingen Defensie Academie ingeschaald

Twee opleidingen van de Nederlandse Defensie Academie zijn ingeschaald op niveau 6 van het NLQF. Het gaat om de korte officiersopleiding zeedienst en de middelbare defensie vorming.

Ervaring telt!

De Stichting van de Arbeid en de ministeries van OCW, SZW en EZ hebben op dinsdag 22 maart 2016 een bijeenkomst georganiseerd onder de titel: Ervaring telt! Het doel was om betrokkenen te informeren over de veranderingen in het EVC-stelsel per 1 januari 2016.

Workshop Leeruitkomsten hoger onderwijs op 17 maart 2016

In deze workshop - voor onderwijsmanagers, medewerkers kwaliteitszorg en docenten in het hoger ondewijs - gaat het over leeruitkomsten.  Het is het van belang dat opleidingen worden omschreven in termen van leeruitkomsten omdat het deeltijdonderwijs dan beter aan kan sluiten bij wat werkenden al hebben geleerd. Er komt meer ruimte voor differentiatie en individuele flexibiliteit. 

Kwalificaties Pedicure en Medisch pedicure ingeschaald

De kwalificaties Branchediploma Pedicure en Branchediploma Medisch pedicure van het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) zijn ingeschaald op respectievelijk niveau 3 en niveau 4 van het NLQF/EQF.

Skills for a lifetime

De conferentie ‘Skills for a Lifetime’ vond dinsdag 16 en woensdag 17 februari 2016 plaats in Amsterdam. Tijdens de conferentie stond het demonstreren en uitwisselen van best practices tussen onderwijs en het bedrijfsleven centraal. Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, opende de conferentie met de boodschap: “Education is more than preparation for the labour market”.

Share This