Even voorstellen: NLQF-expert Rob van Mechelen

Naast zijn werk als NLQF-expert verricht Rob van Mechelen diverse werkzaamheden voor een branche- en een sportorganisatie en voor Defensie. Een grotere mate van transparantie, zowel nationaal als internationaal, is een belangrijke meerwaarde van het NLQF, vindt hij. Het inschalen van specifieke kwalificaties maakt zichtbaar hoe deze zich verhouden tot andere kwalificaties en dat is waardevol, bijvoorbeeld bij de bemiddeling van werk naar werk.

Even voorstellen: NLQF-expert Mariet Claessens

Een bijdrage leveren aan iets waar anderen wat aan hebben, een project met een maatschappelijk belang, vindt Mariet Claessens altijd een belangrijk aspect van haar werk.

Even voorstellen: NLQF-expert Atie Beverdam

Atie Beverdam is NLQF-expert van het eerste uur. Zij ziet iedere aanvraag als een unieke en leerzame klus.

Even voorstellen: NLQF-expert Theo Brouwers

De expertise van Theo Brouwers zit voornamelijk op het vlak van examinering en leven lang leren; beide van groot belang bij zijn werk voor het NCP NLQF.

Share This