Overzicht nationale kwalificatieraamwerken 2020

Geïnteresseerd in de ontwikkeling van de nationale kwalificatieraamwerken in Europa? Cedefop (het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding) maakte een overzicht met de ontwikkeling van de nationale kwalificatieraamwerken in 38 Europese landen (27 EU-lidstaten en Albanië, Bosnië en Herzegovina, Noord-Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Kosovo, Montenegro, Noorwegen, Servië, Zwitserland en Turkije) in 2020.

Voorlichtingsbijeenkomst op 11 maart 2021 over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF

schema NLQFOp donderdag 11 maart 2021 (10.00 - 12.00 uur) is er een online voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe kwalificaties of opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen. Het voordeel hiervan is dat vergelijking met andere - ook reguliere - opleidingen in binnen- en buitenland mogelijk wordt. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties dus vastleggen.Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Op deze manier kan het NLQF een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren stimuleren.

 

NLQF biedt onafhankelijke waardebepaling

Zoals het spreekwoord zegt: ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. Daarom betrekt het NCP NLQF bij de voorlichtingsbijeenkomsten graag organisaties met een NLQF-inschaling. Bij de bijeenkomst van 26 november jl. nodigden wij Hanneke Westland uit, directeur bedrijfsvoering van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Wij vroegen haar naar de redenen om kwalificaties in te schalen bij het NLQF en tips voor anderen.

Aandacht voor STAP-regeling

Op 3 november 2020 kwam de NLQF-kenniskring voor de 11e bij elkaar. Dit keer troffen partijen met ingeschaalde kwalificaties elkaar online om kennis op te doen en ideeën uit te wisselen. Wiebe Buising van OCW gaf toelichting over de STAP-regeling (STimulans ArbeidsmarktPositie) en wat het vraagt van opleiders om toegang te krijgen tot het scholingsregister voor de STAP-regeling. 

NLQF nuttig instrument voor HR

Hoe vind je die ene perfecte kandidaat tussen al die totaal uiteenlopende reacties? Hoe zorg je überhaupt voor voldoende geschikte kandidaten voor je vacature? Dit is een continue uitdaging voor alle HR-managers. Het start bij het werving- en selectieproces: hoe doorgrond je kwalificaties, nationaal of internationaal behaald, informele of non-formele opleidingen, cursussen en trainingen die genoemd staan op een CV? En hoe beoordeel je ze? Het NLQF biedt handvatten hierbij. Maaike van Rijswijck, HR-manager bij onderwijskundig advies- en onderzoeksbureau CINOP in Den Bosch, vertelt hoe het benoemen van het NLQF-niveau in vacatureteksten de HR- medewerkers helpt.

Wetgeving NLQF vermeld in voortgangsrapportage LLO

Het is belangrijk dat mensen zich ontwikkelen, zodat zij goed inzetbaar blijven op de (toekomstige) arbeidsmarkt. Het kabinet speelt in op de uitdagingen die ons te wachten staan rondom een leven lang ontwikkelen. Zij gaat hierbij uit van vier met elkaar samenhangende pijlers. 

Wat kan NLQF betekenen voor mbo en hbo?

Jeanne Derks van De HAN University of Applied Sciences in Arnhem en Nijmegen vertelde op 29 oktober tijdens het webinar voor mbo- en ho-contractonderwijs over de inschaling van de kwalificatie Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige op NLQF-niveau 6. Wat kwam daarbij kijken en wat levert het op? Jeanne is opleider, trainer, adviseur voor de voortgezette opleidingen van de HAN. Deze vallen onder de particuliere poot van de HAN.

Aangescherpte Skills Agenda van de Europese Commissie

In het licht van de digitale en groene transities, de veranderende arbeidsmarkt en recentelijk de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt, heeft de Europese Commissie haar Skills Agenda aangescherpt. In antwoord op de genoemde ontwikkelingen heeft de Commissie op 1 juli 2020 een vijfjarenplan gepresenteerd om individuen en bedrijven te helpen meer en betere vaardigheden te ontwikkelen en in te zetten.

Annemarie Venemans nieuwe voorzitter Commissie Kwaliteit

Annemarie Venemans is de nieuwe voorzitter van de Commissie Kwaliteit. Zij was al actief bij het NCP NLQF als expert bij de beoordeling van inschalingsaanvragen en is dus goed ingevoerd in het NLQF. 

Eerste bevindingen impactanalyse NLQF

NIDAP, een onafhankelijk marktonderzoeksbureau, deed in opdracht van het NCP NLQF een impactanalyse. Hoe bekend is het NLQF en hoe staan partijen er tegenover? Zowel werkgevers, onderwijsinstellingen als werknemers/studenten zijn bevraagd.  

 

Share This