Nieuwe medewerkers inschaling NLQF

Na het vertrek van Elle Langens bij het NCP NLQF zijn er sinds september twee nieuwe aanspreekpunten voor inschalingsverzoeken: Manon Cooijmans en Sandra Wagemakers.

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 29 november 2018

Op donderdag 29 november 2018 (10.00 - 12.30 uur) is de volgende voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. Deze is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden (particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, enz.). De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

Re-referencing-report NLQF/EQF

Het referencing-rapport over de koppeling van de niveaus van het NLQF aan de niveaus het EQF stamt uit 2012. Toen werd NLQF in Nederland geïntroduceerd. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is door de Europese commissie aan de lidstaten gevraagd, op vrijwillige basis, een update te geven: wat zijn de ontwikkelingen die het NCP en het NLQF hebben doorgemaakt, zijn er veranderingen in beleid ( politiek en institutioneel), het onderwijslandschap en de beschrijving van de descriptoren van het NLQF?

Deadlines voor indiening validiteits- en inschalingsverzoeken 2019

De deadlines voor indiening van validiteits- en inschalingsverzoeken NLQF in 2019 zijn bekend. Deze data zijn gekoppeld aan de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit en Commissie Inschaling. Voor dit jaar is het alleen nog mogelijk een validiteitsaanvraag in te dienen voor 8 november 2018. De vergadering van de Commissie Kwaliteit is op  20 november 2018.

Nieuw lid Programmaraad NLQF

De Programmaraad van het NCP NLQF heet Hermann van Holt van harte welkom als nieuw lid. Hij is al ruim 35 jaar actief in de wereld van leren en ontwikkelen van mensen en organisaties.

Kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen

Op 27 september 2018 verscheen de kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen van de ministers van SZW en OCW. Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Verkend wordt hoe NLQF kan worden ingezet.

Meerwaarde NLQF voor CBR

Tijdens de NLQF-voorlichtingsbijeenkomst op 27 september jl. lichtte het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) toe waarom zij voor NLQF hebben gekozen en tegen welke punten zij aanliepen tijdens het proces van validiteit en inschaling.

Hulp bij validiteits- of inschalingsverzoeken: werksessie op 30 oktober

Op dinsdag 30 oktober 2018 (10.00 - 12.00 uur) organiseert het NCP NLQF weer een werksessie waar instellingen die bezig zijn met een validiteitsverzoek of inschalingsverzoek ondersteuning kunnen krijgen.

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 27 september 2018

Op donderdag 27 september 2018 is er van 10.00 - 12.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. Deze bijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden (particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, enz.). De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen in binnen- én buitenland mogelijk wordt.

Het gebruik van NLQF op de arbeidsmarkt

Het NCP NLQF voert allerlei initiatieven uit om de impact van het NLQF in kaart te brengen en te vergroten. Vorig jaar werd het NLQF na 5 jaar geëvalueerd: Evaluatieonderzoek vijf jaar NLQF van Ockham/IPS (PDF). Afgelopen voorjaar brachten we een boekje uit over de betekenis van het NLQF voor branches en sectoren (PDF). Ook werd afgelopen jaar en dit jaar in opdracht van het NCP NLQF door NIDAP onderzoek gedaan naar het gebruik van NLQF in vacatures.

Share This