Procedure Validiteit NLQF aangepast per 1 januari 2020

Het afgelopen jaar is de procedure validiteit opnieuw bekeken. De werkwijze, procedure en formulieren zijn geëvalueerd en aanpassingen ter verbetering van het proces zijn doorgevoerd.

Terug- en vooruitblik NCP NLQF

We kijken als NCP NLQF terug op een actief jaar met tal van (inter)nationale ontwikkelingen en activiteiten. Zoals informatievoorziening over het NLQF, ontwikkelingen in wetgevingstrajecten, het optimaliseren van werkprocessen, online tools en een intensievere samenwerking met andere Europese initiatieven. We verwachten in 2020 nóg beter bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van mensen voor een duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, zowel binnen de landsgrenzen als daarbuiten.

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 28 november 2019

Op donderdag 28 november 2019 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. Deze bijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden (particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, enz.). De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

NIDAP rapport

NIDAP voert jaarlijks onderzoek uit naar de onderwijsbehoefte van werkende professionals, vanuit het oog van de werkgever. Deze longitudinale studie heeft als doel om de (veranderende) manieren waarop er wordt geleerd binnen organisaties te volgen. Voor CINOP zijn in 2014 en 2018 ook vragen over NLQF aan de respondenten gesteld. Het aandeel bedrijven en instellingen dat bekend is met NLQF en EQF is sterk toegenomen sinds 2014. Het valt op dat de bekendheid bij grotere bedrijven en instellingen sterker is. Iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven en instellingen is van mening dat meer voorlichting over het NLQF en EQF gewenst is.

Nieuwe medewerker inschaling NLQF

Jessica 176

Jessica Tadema is sinds 1 september 2019 gestart als Adviseur bij het NCP NLQF. Ze volgt Manon Cooijmans op. Jessica is aanspreekpunt voor o.a. inschalingsverzoeken. Zij heeft onderwijswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Voordat ze met deze master begon heeft ze een aantal jaren in de HR wereld gewerkt. Haar passie ligt in het gebied van leren en ontwikkelen van mensen. Jessica houdt zich bezig met vraagstukken over informeel leren, loopbaanontwikkeling, teamleren maar ook over het flexibiliseren van het onderwijs en zorgen dat het onderwijs van vandaag aansluit bij de huidige en toekomstige vraag in de arbeidsmarkt. Met alle vragen met betrekking tot de inschalingsprocedure kan je bij Jessica terecht. Zij is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en telefonisch via 06-51690032.

Vacature: Het NCP NLQF zoekt een lid voor de Programmaraad

Het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Nederland. Een van de hoofdtaken is de inschaling in het NLQF (en EQF) van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties (www.nlqf.nl). Daarnaast is het verzorgen van informatie en communicatie over het NLQF van belang. Vanaf februari 2020 zoekt het NCP NLQF een lid voor de Programmaraad. Dit in verband met het verloop van de benoemingsperiode van een van de huidige leden.

NIAZ-accreditatie toegevoegd aan keurmerken validiteit NLQF

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst alle soorten zorginstellingen in het Nederlands taalgebied hierop. Het NIAZ-keurmerk is bedoeld om zorginstellingen te toetsen op kwaliteit en veiligheid. Aanleiding om het NIAZ-keurmerk voor te leggen aan NCP NLQF was de NLQF-aanvraag van een zorginstelling. Instellingen met een NIAZ-keurmerk komen nu in aanmerking voor een aangepaste NLQF-validiteitstoets.

De Dag van Werken en Leren (DDWL)

Op vrijdag 25 oktober 2019 is de Dag van Werken en Leren. Deze dag is een initiatief van het Tilburg University Impact Programma en Tilbrug University Porfessional Learning. In samenwerking met Bibliotheek Midden-Brabant en Omroep Brabant. Een dag gericht op het onder de aandacht brengen van een Leven Lang Ontwikkelen met verschillende presentaties en workshops, die allemaal gericht zijn op het thema: 'Deel, ontdek en werk aan jouw toekomst'. De dag vindt plaats in de indrukwekkende ruimte in de Tilburgse Spoorzone: de Locomotiefhal en duurt van 09.30 tot 19.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.ddwl.nl.

Deadlines voor indiening validiteits- en inschalingsverzoeken 2019/2020

De deadlines voor indiening van validiteits- en inschalingsverzoeken NLQF in 2019/2020 zijn bekend. Deze data zijn gekoppeld aan de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit en Commissie Inschaling. Voor dit jaar is het alleen nog mogelijk een validiteitsaanvraag in te dienen voor 29 oktober 2019. De vergadering van de Commissie Kwaliteit is op 12 november 2019.

Veel bedrijven vinden objectieve niveau-aanduiding steeds belangrijker

NIDAP voert jaarlijks onderzoek uit naar de onderwijsbehoefte van werkende professionals, vanuit het oog van de werkgever. Deze longitudinale studie heeft als doel om de (veranderende) manieren waarop er wordt geleerd binnen organisaties te volgen. Voor CINOP zijn in 2014 en 2018 ook vragen over NLQF aan de respondenten gesteld. Het aandeel bedrijven en instellingen dat bekend is met NLQF en EQF is sterk toegenomen sinds 2014. Het valt op dat de bekendheid bij grotere bedrijven en instellingen sterker is. Iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven en instellingen is van mening dat meer voorlichting over het NLQF en EQF gewenst is.

Share This