Het NCP NLQF is op zoek naar een voorzitter voor de Commissie kwaliteit

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het NLQF in Nederland. Een van de hoofdtaken van het NCP NLQF is de inschaling in het NLQF (en EQF) van de niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. De kwalificaties die zijn ingeschaald worden opgenomen in het NLQF-register en database. Het bureau NCP NLQF ondersteunt de Programmaraad en de Commissies Kwaliteit en Inschaling in hun werk met betrekking tot de inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. Per september 2020 zoekt het NCP NLQF een voorzitter voor de Commissie Kwaliteit .  

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF 17 september 2020

Op donderdag 17 september 2020 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF.  Opleidingen verschillen soms erg van elkaar, dat maakt vergelijken of inschatten van diploma’s en wat iemand kan en kent lastig. Mensen kunnen met het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF aantonen wat ze waard zijn. Op deze manier kan het NLQF een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren stimuleren.

Vervoerscollege Venlo ontwikkelt opleidingsplatform samen met Gilde-BT Software

Vanuit NCP NLQF volgen we met gepaste trots vanaf medio 2018 de ontwikkelingen binnen Vervoerscollege Venlo.  Daar is hard gewerkt aan de ontwikkeling van Europees gevalideerde leerlijnen (NLQF) voor werkenden en toetreders in de sector Transport & Logistiek. Inmiddels zijn drie opleidingen ingeschaald in het NLQF.

Mijlpaal: database NLQF maakt vergelijking van kwalificaties mogelijk

De afgelopen maanden hebben SBB, Kennisnet, DUO, en het NCP NLQF in opdracht van OCW hard gewerkt aan het opzetten van de NLQF-database. Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk om kwalificaties op te zoeken en te vergelijken via de Database NLQF-kwalificaties. Dit is de eerste plek in Nederland waar informatie over formele en non-formele kwalificaties eenduidig te vinden en te vergelijken is.

Via de database is het mogelijk informatie op te zoeken over kwalificaties met een NLQF/EQF niveau aanduiding. Het gaat hier om kwalificaties uit het formele onderwijs (door de overheid gereguleerd) en het non-formele onderwijs (private opleidingen). Dit betekent dat de formele kwalificaties met een NLQF aanduiding vergelijkbaar zijn met de ingeschaalde non-formele kwalificaties. Hierdoor zijn kwalificaties vanuit verschillende onderwijssectoren vergelijkbaar via de NLQF-database. Dit geeft houvast en borging op het gebied van een leven lang ontwikkelen.

screenshot 

Leeruitkomsten

In de vergelijking van de kwalificaties zijn de leeruitkomsten cruciaal, die beschrijven wat een iemand kan, begrijpt, en kan doen na het behalen van een kwalificatie. Met andere woorden: leeruitkomsten tonen aan wat de kennis, inzicht, attitude of vaardigheden zijn na het afronden van een leerproces. Belangrijk hierbij is dat de manier waarop men deze heeft verworven niet van belang is.

Internationaal

Er zijn momenteel meer dan 600 kwalificaties in de NLQF-database te vinden en te vergelijken. Deze kwalificaties zijn ook terug te vinden in het nieuwe Europese Europass platform dat vandaag (1 juli) officieel is gelanceerd: www.europass.nl

Meer ROC's en hogescholen laten private kwalificaties inschalen in het NLQF

In Profiel magazine van april lees je hoe NLQF ook ondersteunt in initiatieven in het mbo om leren voor volwassenen aantrekkelijker te maken. Coen van Hoof, directeur van NCVB bedrijfsopleidingen (onderdeel van Onderwijsgroep Tilburg) vertelt in het artikel over de keuze van NLQF: “Wij zien NLQF als een van de instrumenten om een leven lang ontwikkelen te ondersteunen. Bedrijven hebben de behoefte om voor bepaalde doelgroepen of beroepen opleiding te bieden maar die passen niet altijd in een aanbod binnen BBL of BOL. Een van de oorzaken is een grotere verscheidenheid aan doelgroep en een aangepaste behoefte vanuit bedrijven en instellingen. NLQF geeft dan wel de validatie mee van het kennen en kunnen van die persoon. Mocht de persoon het bedrijf verlaten of vervalt een functieprofiel dan is er dankzij de NLQF aanduiding wel wettelijke erkenning en biedt het handvatten voor zowel de werknemer als de werkgever.”

Lees meer

 

“NLQF is onmisbaar in Nederland”

Volgens Pamela Abendanon is NLQF onmisbaar in Nederland. In onderstaand filmpje legt zij uit waarom het voor haar opleidingsinstituut zo van toegevoegde waarde is.

Ben je benieuwd naar de toegevoegde waarde vanuit het perspectief van werkgever en student? Kijk dan ook deze filmpjes:

“Ontzettend belangrijk dat je wordt gewaardeerd voor wat je waard bent”

Terugblik 10 maart voorlichtingsbijeenkomst NLQF

Met regelmaat verzorgt NLQF voorlichtingsbijeenkomst over NLQF. Bezoekers zijn divers: van brancheverenigingen tot exameninstellingen. Begin maart was er nog een live bijeenkomst met meer dan 50 deelnemers met een praktijkverhaal van Richard Baauw van Vereniging technische bedrijfstakscholen. De Vereniging technische bedrijfstakscholen koos er voor het inschalingsproces helemaal zelf te doen en een eigen examenorganisatie in te richten. “Het hele proces was leuk om te doen en dwong ons ook om na te denken over onze kwalificaties en hoe we die inrichten, denk bijvoorbeeld aan de leeruitkomsten van de opleiding.” Richard gaf aan dat het de organisatie veel tijd heeft gekost maar dat de inschaling ook zorgt voor een kwaliteitsverbetering.

Sabine van Linge van Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven gaf aan dat de voorlichtingsbijeenkomst een goed beeld geeft. Haar conclusie over NLQF: ”‘Het is ontzettend belangrijk dat je wordt gewaardeerd voor wat je waard bent.”

Wil je ook meer weten? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., we informeren je graag .

nieuwsbrief

Wegwijzer in instrumenten beschikbaar

NLQF is een belangrijk instrument om leven lang ontwikkelen te stimuleren en om arbeidsmobiliteit te bevorderen. En dat is nodig in deze snel veranderende maatschappij en arbeidsmarkt. In deze wegwijzer vind je ook andere (Europese) instrumenten en netwerken die een leven lang leren en ontwikkelen ondersteunen.

De instrumenten dragen bij aan duurzame inzetbaarheid, stimuleren kwaliteit in het beroepsonderwijs en vereenvoudigen het studeren of werken in Nederland én Europa. In wegwijzer staat wat de instrumenten en netwerken inhouden, met welk doel, voor wie en hoe ze met elkaar in verhouding staan. Op pagina 16-17 meer over EQF/NLQF.

Validering Examinering mbo toegevoegd aan keurmerken validiteit NLQF

Om tot een NLQF inschaling te komen moet de aanbieder eerst aan de validiteitstoets voldoen. Via een aantal kwaliteitsborgingsystemen vindt er een beperkte validiteitstoets plaats. Vanaf november 2019 is hier de certificering door Stichting Validering Examens MBO (VEMBO) benoemde certificerende autoriteiten aan toegevoegd.

Examenleveranciers die gecertificeerd zijn in het kader van route 1 komen vanaf nu in aanmerking voor een beperkte validiteitstoets NLQF. VEMBO draagt zorg voor het beheer en borging (en al hetgeen hiermee verband houdt) van de norm voor valide exameninstrumenten.

Artikel: NLQF instrument flexibilisering hoger onderwijs

In de december editie van het vakblad HO (hoger onderwijs management) verscheen een artikel over het toenemende belang van flexibel onderwijsaanbod door hogescholen.

In het deeltijdonderwijs groeit het aantal studenten. NLQF kan een extra hulpmiddel zijn in de flexibilisering. Door het NLQF wordt inzicht verkregen in de niveaus van zowel van de door de overheid erkende opleidingen als opleidingen in de private sector die zich hebben laten inschalen in een niveau van het NLQF. Dat geeft inzicht voor zowel werknemers als werkgevers: het wordt snel duidelijk wat en op welk niveau de competenties van iemand zijn. En dat is een positieve bijdrage aan duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in Nederland en Europa.

Lees het complete artikel

Share This