Even kennismaken met: NLQF-expert Ruud Duvekot

Ruud Duvekot promoveerde afgelopen zomer op het thema erkenning van verworven competenties en gepersonaliseerd leren. In dit interview meer over zijn visie op NLQF en zijn werk als NLQF-expert.

Ruud duvekot

Ruud Duvekot werkt bij de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht mee aan het uitbouwen van het Bureau voor Assessment en Validering. Daarnaast doet hij als zelfstandige onderzoeks- en advieswerk. Op dit moment is hij bijvoorbeeld bezig met een review voor Unesco Parijs over de waarde van EVC om mensen aan een basic curriculum te helpen, denk aan literacy, numeracy en basic skills.

Blijven leren van belang voor iedereen
‘In de huidige samenleving gaat het mijns inziens veel meer om informeel leren dan om formeel leren. Sectororganisaties zijn continue bezig met het versterken van bekwaamheden, bijvoorbeeld met functieprofielen. Er is een heleboel scholing, mentoring, tutoring, instructie, coaching. Allemaal leervormen gericht op het functioneren van personen of teams.’

Bekwaamheid aantonen
‘Het is belangrijk dat mensen hun bekwaamheid kunnen aantonen. EVC is een mooi instrument voor individuen om dat te doen. Met NLQF kunnen sectoren, branches en werkgevers laten zien op welk niveau een bepaalde kwalificatie zit. Zo kan bekwaamheid als het ware worden geformaliseerd. Dat heeft een enorm stimulerend effect voor werkgevers en werknemers. Kern blijft dat het gaat om bekwaamheden herkenbaar te maken. Dat is heel belangrijk voor mensen. Een kwalificatie werkt ondersteunend voor iemands carrière. Als je breed denkt, is het een logische stap om NLQF te omarmen: het gaat om het zichtbaar maken van iemands leerervaringen.
Denk bijvoorbeeld aan de onderofficiersopleiding die is ingeschaald op bachelor-niveau. Als iemand met die kwalificatie de overstap van defensie naar de burgermaatschappij wil maken, is dat aantonen van het niveau heel belangrijk. Ook vrijstellingen bij een eventuele opleiding in de burgermaatschappij worden bijvoorbeeld makkelijker bespreekbaar.’

Expertrol
‘Ik ben pas net begonnen, maar ik vind het heel leuk werk. Het is prettig om samen te werken, dat geeft kwaliteitszekerheid. Ik merk dat je zonder dat je over een specifieke deskundigheid beschikt, toch grip kunt hebben op waar het over gaat en hoe het NLQF-niveau de kwalificatie-eigenaren verder kan helpen. Je gaat snel de diepte in bij zo’n aanvraag.’

Share This