Invloed van NLQF op employability

Bas Alderlieste onderzocht voor zijn master 'Onderwijskundig Ontwerp en Advies' voor de opleiding Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht welke rol kwalificaties uit het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) spelen binnen interne en externe employability. Een werknemers employability is een indicator voor verschillende carrière-aspecten. Het verhogen van employability door bijvoorbeeld het volgen van een opleiding kan een werknemers carrière positief beïnvloeden.

De hoofdvraag luidt: 'Wat is de waarde van de bij interne opleidingen behaalde kwalificaties uit een kwalificatieraamwerk voor de interne employability en de externe employability van een werknemer?' De verwachting was dat de interne employability niet zou stijgen door de NLQF-kwalificaties, maar de externe employability wel. Er zijn 17 interviews afgenomen bij Defensiemedewerkers, waarvan acht een NLQF-kwalificatie bezaten, vijf medewerkers binnen interne sollicitatieprocedures werkzaamheden uitvoerden en vier medewerkers uitstromend personeel begeleidden. Uit het onderzoek blijkt dat de verwachtingen omtrent de interne employability en externe employability worden bevestigd.

Voor de externe employability kunnen NLQF-kwalificaties een meerwaarde hebben, doordat het opleidingsniveau inzichtelijk wordt gemaakt voor externe werkgevers. Door de sociale status van NLQF-kwalificaties te stimuleren, kunnen de NLQF-kwalificaties in waarde stijgen voor de werknemers employability.

De rapportage 'Het belang van erkende kwalificaties voor de interne en externe employability van werknemers' vindt u hier.

 

Share This