Effectief en efficiënt opleiden

In het artikel Effectief en efficiënt opleiden - in het blad OC Rendement 6/7/2015 - wordt beschreven hoe met de drie valideringsinstrument - ECVET, EVC en NLQF - maatwerkmogelijkheden worden gerealiseerd voor werkenden.

Als gevolg van technologische ontwikkelingen en globalisering verandert de arbeidsmarkt in rap tempo. Door die ontwikkelingen verliezen kennis en vaardigheden steeds sneller hun houdbaarheid. ECVET is een systeem in ontwikkeling dat kan bijdragen aan maatwerk bij het opleiden van volwassenen zodat zij inzetbaar blijven. ECVET staat voor European Creditsystem for Vocational Education and Training. Het systeem is gebaseerd op het principe dat een kwalificatie is op te delen in certificeerbare eenheden. Zo kunnen opleidingen voor werknemers flexibeler worden ingericht. Momenteel lopen er meerder ECVET pilots. Met behulp van EVC kunnen de competenties die men al beheerst worden gevalideerd. De leereenheden zijn vervolgens weer gebaseerd op de beschrijving van leerresultaten van het NLQF.

Lees hier het hele artikel

Share This