De MBO Raad is positief over het wetsvoorstel NLQF

De MBO Raad is positief over het wetsvoorstel waarin wordt voorgesteld het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) een wettelijke basis te geven en de niveaus van de kwalificaties in het vo, mbo en ho op de diploma's en diplomasupplementen te vermelden. In de nieuwsbrief van de MBO Raad meldt de Raad dat het 'voor de (inter)nationale positie van de Nederlandse mbo-student het vermelden van een NLQF/EQF-niveau op het diploma van groot belang is. Het zorgt ervoor dat de waarde van het mbo-diploma zowel nationaal als internationaal herkenbaar en onderling vergelijkbaar is met andere landen en andere kwalificaties'.

Hogere inschaling
De MBO Raad is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het NLQF en heeft geadviseerd de mogelijkheid te bieden sommige mbo 4-kwalificaties in te schalen op EQF 5. Een oproep die overgenomen werd in het advies van de commissie Leijnse aan de minister. En dat de minister op haar beurt weer overnam in haar aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer (8.7.2011). In dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid tot hogere inschaling  via Algemene Maatregel van Bestuur (amvb) nu ook formeel vastgelegd. 

Vermelding op waardedocumenten
Pas nadat de amvb, waarbij de NLQF-niveaus van de gereguleerde kwalificaties zijn vastgesteld, in werking treedt is het verplicht het NLQF/EQF-niveau te vermelden op de waardedocumenten van de gereguleerde kwalificaties. Het moment waarop dit zal gebeuren is nog niet bekend. Wij pleiten ervoor dat de overheid hierin zo spoedig mogelijk en helder communiceert naar het onderwijs.

Lees hier Wettelijke basis voor NLQF en klik hier om Wetsvoorstel NLQF overheid te lezen

 

Share This