Wettelijke basis voor NLQF

NLQF krijgt een een wettelijke basis. In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) een wettelijke basis te geven, als ook om de niveaus op de diploma's en diplomasupplementen te vermelden van de kwalificaties in het vo, mbo en ho. Dit wetsvoorstel vloeit voort uit de aanbeveling van april 2008 van het Europees Parlement en de Europese Raad over het European Qualifications Framework for Life Long Learning.

Klik hier om Wetsvoorstel NLQF overheid te lezen en ees hie bericht Wettelijke basis voor NLQF

Share This