Even voorstellen: NLQF-expert Marianne van der Weiden

Wie zijn eigenlijk de mensen die als expert aan de inschaling van kwalificaties in het NLQF werken? We stellen ze graag aan u voor. Dit keer staat Marianne van der Weiden in het middelpunt. Haar expertise op gebied van kwaliteitzorg in het HBO en wetenschappelijk onderwijs en haar kennis van de kwalificatiestructuur in het middelbaar beroepsonderwijs zijn van grote toegevoegde waarde in het werk voor het NCP NLQF.

Kunt u een beeld schetsen van uw werkervaring en expertise?

'Tot 2012 heb ik bij de MBO Raad gewerkt, als manager strategie en onderwijs. Hierbij was ik met name gericht op het systeem rondom de kwalificatiestructuur. Ook was ik vanuit deze functie al betrokken bij de eerste projecten rondom het NLQF, namelijk rondom de vraag of verpleegkunde op niveau 4 of niveau 5 moest worden ingeschaald. Daarvoor werkte ik o.a. bij de VSNU als beleidsmedewerker en projectmanager voor de visitatiecommissies, het stelsel van kwaliteitsborging bij de universiteiten. Sinds 2012 werk ik als zelfstandige en houd ik me met name bezig met vraagstukken rondom kwaliteit. Door mijn rol als projectsecretaris bij de NVAO en bij de auditcommissies van QANU en NQA, gecombineerd met de ervaring die ik in het mbo had opgedaan, ken ik het hele veld mbo-hbo-wo. Deze brede expertise is van grote toegevoegde waarde bij het werk voor het NCP NLQF.
Een jaar na de start van het NCP NLQF ben ik begonnen als expert. Ik had al eerder kennisgemaakt met het EQF door een werkbezoek in Ierland en ik bezocht de startbijeenkomst van het NCP NLQF in Utrecht uit interesse en nieuwsgierigheid. Toen ik als expert begon, was er dus al het een en ander ontwikkeld voor de beoordeling van inschalingsaanvragen.'

Wat is de grootste kracht van het NLQF?

'Dat werknemers een handvat krijgen om te weten wat hun kennis en kwalificaties voorstellen. Vooral als een kwalificatie een kleinere omvang heeft, is het belangrijk dat een autoriteit, in dit geval het NCP NLQF, aangeeft wat het waard is. Als werknemer heb je dan een bouwsteen voor je verdere ontwikkeling, die je ook aan je werkgever kunt tonen.
Ik ben daarom een voorstander van het legitimeren van non-formeel leren, maar het moet het formeel leren niet ondermijnen.'

Hoe bevalt het werk als expert voor het NCP NLQF?

'Ik vind het interessant om te ontdekken wat er in het veld allemaal bestaat aan opleidingen en kwalificaties en het is goed te beseffen dat er veel mogelijkheden zijn voor werknemers om te leren en zich te ontwikkelen. Als expert houd ik me met name bezig met de inschalingsaanvragen voor de hogere niveaus. Het is prettig dat je de beoordeling altijd samen met een collega doet. Dat gesprek met elkaar is nodig om tot een goede beoordeling te komen. Nu we met twee experts beoordelen in plaats van met drie, kunnen we efficiënter werken en kun je een indringender gesprek voeren samen. Wat hierbij een aandachtspunt is? We zijn bij de beoordeling van inschalingsaanvragen altijd scherp op het bereiken van het aangevraagde niveau; bij een grotere kwalificatie is het geheel meer dan de som der delen. De toegekende kwalificatie geldt alleen als iemand het totaal heeft voltooid.'

Share This