Heldere kijk op kwalificaties

Instroom, doorstroom, uitstroom

Hoe kan HR het NLQF voor de organisatie laten werken? Een diploma, een serie certificaten of jarenlange werkervaring: het staat mooi op een cv, maar het zegt niet precies wat een werknemer weet en kan. Met het NLQF krijgt de HR-professional beter zicht op het werk- en denkniveau van werknemers. Regina Kleingeld, directeur van het NCP NLQF:  NLQF versterkt het personeelsbeleid in de volle breedte.' Eern artikel van Remco Visschers in P & O Actueel.

NLQF is de afkorting van Netherlands Qualification Framework. Het is een systeem waarin alle mogelijke kwalificaties ingeschaald kunnen worden op een bepaald niveau. Op basis van het NLQF-niveau zijn kwalificaties vervolgens eenvoudig met elkaar te vergelijken. Kleingeld: 'NLQF maakt duidelijk op welk niveau iemand functioneert als hij een leerproces heeft afgerond en een kwalificatie heeft behaald. Met dat inzicht in het werk- en denkniveau van werknemers kan HR het personeelsbeleid in de volle breedte versterken, van strategisch personeelsplanning tot opleidingsbeleid.'

Acht basiskwalificaties

'NLQF komt voort uit het Europese kwalificatieraamwerk EQF', vertelt Kleingeld. 'Het EQF is opgezet om binnen Europa opleidingen beter met elkaar te kunnen vergelijken en de arbeidsmobiliteit van werknemers te bevorderen. In Nederland is het NLQF bovendien bedoeld om een leven lang leren te ondersteunen.'

De invoering van het NLQF ligt in handen van het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF). Deze instantie zorgt voor het inschalen van kwalificaties in het Nederlandse Kwalificatieraamwerk. Dit raamwerk telt acht basiskwalificaties en één instroomniveau. Binnen het raamwerk staat een kwalificatie op mbo 4 gelijk aan NLQF 4, een bachelor op hbo-niveau valt onder NLQF 6 en een master op universitair niveau komt overeen met NLQF 7. Door de koppeling met EQF is het mogelijk om Nederlandse kwalificaties te vergelijken met die in 36 Europese landen.

Lees hier het hele artikel Heldere kijk op kwalificaties

Share This