De kwalificatiekaders worden in Europa steeds meer gebruikt

De kwalificatiekaders worden in Europa steeds meer gebruikt. Na een periode van ontwikkeling en formele goedkeuring worden ze nu in steeds meer landen operationeel. Kwalificatiekaders bevorderen de oriëntatie op leerresultaten en evolueren in sommige landen van instrument om kwalificatiestructuren te beschrijven tot een middel om kwalificatiestructuren te hervormen of te moderniseren.

In de 39 landen die meewerken aan het Europese kwalificatiekader (EKK) zijn in totaal 43 nationale kwalificatiekaders opgezet. Wat het meest opvalt ten opzichte van 2014 is het twee keer zo grote aantal landen waarin het kwalificatieraamwerk volledig operationeel is, waaronder Nederland. Eind 2015 was de situatie als volgt: (a) in 23 landen hebben kaders een operationeel stadium bereikt (tegenover 18 landen in 2014).

Zie voor meer informatie over recente ontwikkelingen op het gebied van kwalificatiekaders het overzicht dat Cedefop geeft in de nieuwsbrief Kwalificatiekaders in Europa - op weg naar volwassenheid (PDF)

Share This