Workshop Leeruitkomsten hoger onderwijs op 17 maart 2016

In deze workshop - voor onderwijsmanagers, medewerkers kwaliteitszorg en docenten in het hoger ondewijs - gaat het over leeruitkomsten.  Het is het van belang dat opleidingen worden omschreven in termen van leeruitkomsten omdat het deeltijdonderwijs dan beter aan kan sluiten bij wat werkenden al hebben geleerd. Er komt meer ruimte voor differentiatie en individuele flexibiliteit. 

Achtergrond
Nederland staat voor de grote uitdaging om flexibel hoger onderwijs voor volwassenen beter mogelijk te maken. Daarover heeft de commissie Rinnooy Kan de overheid geadviseerd in 2013. Eind 2014 is de leven lang leren agenda van het kabinet verschenen. Het beleid van het kabinet wordt de komende twee jaar in het hoger onderwijs geïmplementeerd. Werken met leeruitkomsten staat centraal in de pilots flexibilisering voor het hoger onderwijs van het ministerie van OCW.

Belang van leeruitkomsten
Een benadering met leeruitkomsten is essentieel om een diversiteit aan flexibele leertrajecten vorm te geven en tegelijkertijd standaardisering van de gewenste leeruitkomsten te kunnen waarborgen. De leeruitkomsten zijn ook van belang om datgene wat mensen hebben geleerd buiten de opleiding (in cursussen, trainingen, bij andere opleidingen en door werkervaring) te kunnen waarderen en erkennen, zodat daar op maat op kan worden aangesloten.

Hoe is deze workshop ontwikkeld?
In oktober 2014 is op initiatief van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME) en Metaalunie het Nederlands Partnerschap LLL gestart met workshops voor hbo-docenten gericht op het ontwikkelen van leeruitkomsten. De uitkomsten van deze sessies vormen de basis voor de workshop Leeruitkomsten hoger onderwijs.

We hebben het dan niet zomaar over het beschrijven van leeruitkomsten zoals dat nu al gebeurt bij het ontwerpen van programma’s en modulen. In de pilots van het ministerie van OCW gaat het namelijk om leeruitkomsten die de drager moeten zijn van flexibel leerwegonafhankelijk onderwijs en toetsing:

  • Ze moeten bij ontbreken van een voorgeschreven programma (inclusief literatuur), toch een stevige basis bieden voor NVAO en de Inspectie van het Onderwijs om vertrouwen te hebben in de kwaliteit van het diploma.
  • Ze moeten informatief genoeg zijn als basis voor validering (erkenning van verworven competenties) en vrijstellingen.
  • De leeruitkomsten moeten ruimte laten voor zeer uiteenlopend maatwerk op individueel niveau. Dat moet leiden tot zodanig meer flexibiliteit, dat het een hbo-opleiding in het bereik moet brengen van substantieel meer mensen dan het huidige deeltijdonderwijs. 

Programma workshop leeruitkomsten (1 dag van 10.00 – 16.00 uur)

  • Waarom aan de slag met leeruitkomsten?
  • Hoe ga je aan de slag met leeruitkomsten?
  • Werken met het Tuning model.
  • Stappenplan voor het formuleren van leeruitkomsten.
  • Het valideren van leeruitkomsten.
  • Andere zaken die van belang zijn voor het implementeren van flexibele trajecten voor volwassenen.

Doelgroep
Onderwijsmanagers, medewerkers kwaliteitszorg en docenten.

Organisatie
De workshops worden georganiseerd door het Nederlands Partnerschap LLL op basis van open inschrijving en incompany. Het maximale aantal deelnemers van de workshop is 20.

Datum en locatie
De eerstvolgende workshop op basis van open inschrijving is gepland op: 
Donderdag 17 maart 2016.
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht.

Inschijven
Om in te schrijven klik hier. Let op: U kunt zich tot 18 februari 2016 aanmelden.

Werkwijze
Op basis van documenten die u zelf meeneemt (curriculum, opleidingsstandaarden zoals beroepsprofiel, bestaande opleidingscompetenties, leeruitkomsten, modulewijzers e.d.) gaan we op een praktische wijze aan de slag met leeruitkomsten.

Kosten
De kosten voor de workshop bedragen € 250,- (inclusief lunch en handleiding formulering leeruitkomsten).

Annuleringsvoorwaarden
Tot 2 weken vóór aanvang van de bijeenkomst kunt u kosteloos annuleren. Na het verstrijken van deze termijn is kosteloos annuleren niet meer mogelijk en wordt uw bijdrage voor deze bijeenkomst in rekening gebracht. In geval van verhindering is het uiteraard wel mogelijk om een plaatsvervanger aan te wijzen die uw plaats inneemt. Wij behouden ons het recht voor de workshop bij te weinig deelnemers te annuleren.

Incompany-mogelijkheden
Voor meer informatie over een incompany workshop kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Share This