Ervaring telt!

De Stichting van de Arbeid en de ministeries van OCW, SZW en EZ hebben op dinsdag 22 maart 2016 een bijeenkomst georganiseerd onder de titel: Ervaring telt! Het doel was om betrokkenen te informeren over de veranderingen in het EVC-stelsel per 1 januari 2016.

Lees meer

 

Share This