Opleidingen Defensie Academie ingeschaald

Twee opleidingen van de Nederlandse Defensie Academie zijn ingeschaald op niveau 6 van het NLQF. Het gaat om de korte officiersopleiding zeedienst en de middelbare defensie vorming.

De korte officiersopleiding zeedienst omvat het verwerven van de militaire vaardigheden, de algemene vorming tot officier en het ontwikkelen van de leiderschapskwaliteiten die aansluiten op het leven en werken binnen de operationele eenheden van de Koninklijke Marine alsmede het verwerven van de vaktechnische kennis en vaardigheden die benodigd zijn voor de uitvoering van functies binnen het korps Zeedienst.
De middelbare defensie vorming is de middenmanagement loopbaanopleiding voor officieren en gelijkgestelde burgers van het Ministerie van Defensie en bereidt de deelnemers voor om succesvol te kunnen functioneren in beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende functies.

www.defensie.nl

Share This