Even voorstellen: NLQF-expert Remco Pakker

In een interview vertelt Remco Pakker hij over het werken als expert bij het NCP NLQF. Hij is als zelfstandig consultant werkzaam op het terrein van Human Resource Development en adviseert bedrijven en organisaties over de inzet en ontwikkeling van personeel. Na 14 jaar bedrijfsleven was hij 13 jaar actief voor het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq als ontwikkelaar van onder andere kwalificatiedossiers en als consultant voor HR-vraagstukken.

 

Hoe bent u bij het NLQF betrokken geraakt?

‘Ik heb mij gedurende mijn loopbaan steeds meer ontwikkeld tot een expert op het gebied van competenties van volwassenen met beroepservaring en als vraagbaak voor bedrijven en branches waar het gaat om de ontwikkeling van mensen op de werkvloer en het vastleggen van niveaus en vakmanschap. En daar zit ook de link met NLQF. Ik was vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van EVC (erkenning van verworven competenties) voor technisch personeel en voorzitter van het EVC-overleg tussen de samenwerkende kenniscentra. Via de EVC-hoek ben ik als expert bij het NCP NLQF betrokken geraakt.’

Wat vindt u de kracht van het NLQF?

‘Het is belangrijk dat mensen die een baan hebben of instromen op de arbeidsmarkt op een flexibele manier kunnen worden bijgeschoold. De arbeidsmarkt vraagt tegenwoordig om een voortdurende ontwikkeling van personeel. Voor om- en bijscholing is een volledige beroepsopleiding vaak een brug te ver. Er zijn korte maatwerktrajecten nodig. NLQF maakt het mogelijk om ook deze trajecten op een niveau in te schalen. Dat vergroot de erkenning en validiteit van het vakmanschap. Ik zie NLQF als een van de puzzelstukjes om waarde toe te kunnen kennen aan opleiding en vakmanschap, net als EVC en ECVET (European Credit System Vocational Education en Training). Deze puzzelstukjes vormen met elkaar echt de basis waarop de toekomstige arbeidsmarkt gestoeld moet worden. Zodat flexibiliteit en wendbaarheid van mensen en bedrijven worden bevorderd.’

Hoe bevalt het werk als expert?

‘Ik zie het als een leerproces. Je werkt allemaal vanuit een professie. Ik behandel de aanvragen voor inschaling vanuit mijn eigen expertise en maak eerst zelf een inschaling. Die leg je tegen de inschaling van een collega-expert aan. Dat levert interessante discussies op. Waarom maak je bepaalde keuzes? In open dialoog en op gelijkwaardig niveau ga je dan echt de diepte in. Die samenwerking met collega-experts is nodig. Samen bepaal je waar het niveau van de kwalificatie precies ligt en beschrijf je helder en adequaat waarom iets wel of niet een bepaald niveau is. En tijdens de expertmeetings die 2 of 3 keer per jaar plaatsvinden worden de knelpunten met elkaar in grotere groep gedeeld. Het is ontzettend leuk om van elkaar te leren!’

Share This