Artikel: NLQF instrument flexibilisering hoger onderwijs

In de december editie van het vakblad HO (hoger onderwijs management) verscheen een artikel over het toenemende belang van flexibel onderwijsaanbod door hogescholen.

In het deeltijdonderwijs groeit het aantal studenten. NLQF kan een extra hulpmiddel zijn in de flexibilisering. Door het NLQF wordt inzicht verkregen in de niveaus van zowel van de door de overheid erkende opleidingen als opleidingen in de private sector die zich hebben laten inschalen in een niveau van het NLQF. Dat geeft inzicht voor zowel werknemers als werkgevers: het wordt snel duidelijk wat en op welk niveau de competenties van iemand zijn. En dat is een positieve bijdrage aan duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in Nederland en Europa.

Lees het complete artikel

Share This