Eerste internationale inschaling met NLQF-kwalificatie

Op donderdag 5 december 2019 heeft de Programmaraad vastgesteld dat de kwalificatie van ECOL, European Crane Operator Licence, is ingeschaald met een NLQF niveau 3 aanduiding. Dit betekent dat ECOL de eerste internationale kwalificatie is, die binnen het NCP NLQF is ingeschaald.

Voorafgaand aan deze inschaling had elke Europees lidstaat een eigen regelgeving voor de vakbekwaamheid en certificering van kraanmachinisten.

ECOL – European Crane Operators Licence
ECOL is een Europees project dat is gericht op het Europees vastleggen van een kwalificatiestandaard voor de kwalificatie ‘kraanmachinist mobiele kraan’. ECOL streeft naar een systeem voor optimale distributie van veilige en gekwalificeerde kraanmachinisten binnen Europa. Kijk voor meer informatie op de website van ECOL: https://ecol-esta.eu/

Share This