Terugblik voorlichtingsbijeenkomst NLQF 28 november 2019

Op donderdag 28 november vond de vierde, en daarmee de laatste, voorlichtingsbijeenkomst van dit jaar plaats. Aan de bijeenkomst namen verschillende partijen deel die in Nederland private kwalificaties aanbieden, vanuit diverse branches.

Tijdens de bijeenkomst vertelde het NCP NLQF over de procedures die partijen doorlopen voor het toekennen van een NLQF-niveau. Dankzij deze informatie wordt het voor de desbetreffende partijen duidelijk wat de meerwaarde van het NLQF voor hen kan zijn.

NLQF in de praktijk
Aan de hand van praktijkcasussen werd duidelijk hoe private aanbieders van kwalificaties het NLQF kunnen gebruiken om helderheid te creëren, zich te onderscheiden, kwaliteit te borgen, en om de arbeidsmobiliteit te bevorderen. Zo sprak Marieke Gervers - practor Creatief Vakmanschap bij het ROC van Amsterdam - over hoe het NLQF helpt om leer- en denkontwikkelingen van vakmensen aantoonbaar te maken. Roy Fleuren, directeur van Vervoerscollege Venlo, een opleidingscentrum voor het opleiden en trainen van beroepschauffeurs en logistieke medewerkers, sprak over zijn ervaring met inschaling in het NLQF en de meerwaarde voor de werknemers in de branche. En Ria van ’t Klooster, directeur NRTO, sprak over het belang om trainingen en cursussen te koppelen aan een niveau, in het kader van leven lang ontwikkelen.

Rondetafelgesprekken
Na de presentaties van het NCP NLQF, werden tijdens rondetafelgesprekken met de deelnemers , de procedures en het doorlopen ervan, voor de aanwezige partijen in het bijzonder, besproken. Dit betrof zowel de stappen van validering als de inschaling van een kwalificatie.

Met deze laatste bijeenkomst van het jaar, blikken wij terug op vier mooie voorlichtingsbijeenkomsten, waarbij wij verschillende partijen hebben kunnen informeren over het NLQF. De opkomst bij de bijenkomsten van afgelopen jaar was groot. Meer dan 150 deelnemers namen aan de verschillende bijeenkomsten deel.

Share This