Procedure Validiteit NLQF aangepast per 1 januari 2020

Het afgelopen jaar is de procedure validiteit opnieuw bekeken. De werkwijze, procedure en formulieren zijn geëvalueerd en aanpassingen ter verbetering van het proces zijn doorgevoerd.

Aanpassingen
Voor validiteit zijn de volgende punten aangepast:

  • De ontvankelijkheidscriteria zijn uitgebreid om de aanvraag voor indiening completer onderbouwd in te kunnen dienen. Zie hier voor de ontvankelijkheidscriteria.
  • Het aanvraagformulier Validiteit is op een aantal punten aangepast en uitgebreid: zo is een aantal vragen samengevoegd en anders geformuleerd, is de checklist validiteit nu onderdeel van het formulier en dient de eigenaar van de kwalificatie het formulier te ondertekenen.
  • De handleiding, behorend bij het aanvraagformulier is aangepast.

Procedure voor aanvragen
Wil je als organisatie een aanvraag indienen? Dan ben je verplicht om hiervoor het nieuwe formulier te gebruiken. Het formulier is te downloaden via www.nlqf.nl/downloads
Ben je als organisatie al gestart met de aanvraag? Bekijk dan het gewijzigde aanvraagformulier en neem vervolgens contact op met het NCP NLQF, mocht er nog geen contact zijn geweest.

Share This