Terug- en vooruitblik NCP NLQF

We kijken als NCP NLQF terug op een actief jaar met tal van (inter)nationale ontwikkelingen en activiteiten. Zoals informatievoorziening over het NLQF, ontwikkelingen in wetgevingstrajecten, het optimaliseren van werkprocessen, online tools en een intensievere samenwerking met andere Europese initiatieven. We verwachten in 2020 nóg beter bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van mensen voor een duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, zowel binnen de landsgrenzen als daarbuiten.

Terugblik
Een greep uit de activiteiten:

 • Aanvragen validiteit en inschaling: meer dan 80 kwalificaties zijn ingeschaald (www.nlqf.nl/register).
 • Afronding van de re-referencing van het kwalificatieraamwerk.
 • Vier voorlichtingsbijeenkomsten van het NCP NLQF.
 • Regionale netwerkbijeenkomsten zoals de brainstormsessie over het bereiken en motiveren van laagopgeleiden op 6 juni 2019 en De dag van werken en leren op 25 oktober 2019.
 • Verdere optimalisering van de werkprocessen.
 • Ontwikkelingen rondom het wetgevingstraject, koppeling van het NLQF aan de STAP regeling, ontwikkelingen rondom BIG2.
 • Vervanging commissieleden en leden van de Programmaraad vanwege het verloop van de zittingstermijnen.
 • Het ontwikkelen van een browser als doorontwikkeling van het register.
 • De nieuwe Europass: koppeling van het NLQF en Europass.
 • Het opnemen van een aantal bestaande keurmerken als opstap naar validiteit (o.a. NRTO).

Vooruitblik
In 2020 zal het NCP NLQF verder bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van mensen door onder meer het kunnen laten zien op welk NLQF- niveau een werknemer een ( of een deel ervan) kwalificatie heeft behaald.

Door het te verwachten wetsontwerp NLQF in 2020 zullen een aantal zaken officieel geregeld worden.

 • Het vermelden van het NLQF/EQF-niveau op alle door het ministerie van OCW uitgegeven gereguleerde diploma’s. Dit zal bijdragen aan de vergelijkbaarheid in niveaus van de niet-gereguleerde kwalificaties die zijn ingeschaald in het NLQF.
 • In het wetsontwerp wordt verder geregeld dat het NCP NLQF een aangewezen organisatie wordt.

Peer learning activity
Naast een te verwachten toename van het aantal inschalingen zal het NCP NLQF een bijdrage leveren aan de organisatie van een Peer Learning Activity om een communicatiestrategie te ontwikkelen voor het implementeren van het EQF in de verschillende lidstaten.

Conferentie LLO
Tijdens een conferentie, die zal plaatsvinden in het najaar van 2020, waarin het waarom en waartoe van het NLQF in het kader van LLO zal in het najaar van 2020 plaatsvinden.

Op de hoogte blijven
Met het e-zine van het NCP NLQF blijf je up-to-date van de (inter)nationale ontwikkelingen van NLQF.

Share This