NIAZ-accreditatie toegevoegd aan keurmerken validiteit NLQF

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst alle soorten zorginstellingen in het Nederlands taalgebied hierop. Het NIAZ-keurmerk is bedoeld om zorginstellingen te toetsen op kwaliteit en veiligheid. Aanleiding om het NIAZ-keurmerk voor te leggen aan NCP NLQF was de NLQF-aanvraag van een zorginstelling. Instellingen met een NIAZ-keurmerk komen nu in aanmerking voor een aangepaste NLQF-validiteitstoets.

De accreditatie van NIAZ is gedegen en gedetailleerd en echt toegespitst op kwaliteit en veiligheid van zorginstellingen. Het keurmerk kijkt echter niet specifiek naar examinering van zorginstellingen die ook opleidingen aanbieden. Examinering en de kwaliteitsborging daaromtrent zijn voor de validiteit van een organisatie die kwalificaties wil laten inschalen in het NLQF heel belangrijk.
Om die reden heeft het NCP NLQF gekozen voor een variant die vergelijkbaar is met het NRTO-keurmerk. Kortgezegd betekent dit dat zorginstellingen die beschikken over een NIAZ-accreditatie een NLQF-NIAZ-validiteitstoets aan kunnen vragen. Deze validiteitstoets is minder uitgebreid dan de toets voor instellingen zonder keurmerk. Wel maakt een auditbezoek van een auditor bij de zorginstelling deel uit van de NLQF-NIAZ-toets. Dit bezoek is specifiek gericht op examinering.
De kosten voor indiening van een dergelijke validiteitstoets bedragen 2000 euro.

Share This