Opleiden van laagopgeleiden: oog voor de doelgroep

Hoe kunnen laagopgeleiden worden bereikt én gemotiveerd voor leven lang ontwikkelen? Daarover brainstormden het NCP NLQF, de SER en de UNESCO leerstoel Volwasseneneducatie van de Vrije Universiteit Brussel op 6 juni jl.

Prof. dr. Maurice de Greef (VU Brussel) pleitte op basis van zijn onderzoek voor een persoonlijk voortraject en een lange implementatietijd, waarin medewerkers de opgedane kennis in de praktijk kunnen brengen. In Nederland zijn we nog teveel op het leren zelf gericht, en te weinig op factoren als een veilige omgeving en persoonlijke aandacht. Daarnaast lieten Simon Butter (Deen Supermarkten) en Wilhelmien Looymans (Zorgwacht) zien hoe zij samen met andere partijen voorzieningen voor laagopgeleiden hebben opgezet. Belangrijkste succesfactor: een begeleider die persoonlijke aandacht geeft, meedenkt over perspectief en ook als vertrouwenspersoon optreedt. De organiserende partijen plannen een vervolgbijeenkomst om verder te praten over dit thema.

Share This