NLQF niveau 6 vereist bij overgangsregeling verpleegkundigen

Alleen hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich binnenkort definitief als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register. Overige hbo’ers en mbo- en inservice-opgeleiden met specifieke aanvullende opleiding komen onder een overgangsregeling te vallen.  De aanvullende scholing van mbo- en inservice-verpleegkundigen moet in ieder geval gecertificeerd zijn op niveau NLQF-6 om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling.

Dit zijn minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport), beroepsvereniging V&VN, werkgevers en werknemers overeengekomen begin juni. De aanvullende scholing van mbo- en inservice-verpleegkundigen moet volgens het ministerie in ieder geval gecertificeerd zijn op niveau NLQF-6 om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling. Welke opleidingen zijn dat? Om zoveel mogelijk mbo- en inservice-verpleegkundigen met een vervolgopleiding de kans te bieden om toegang te krijgen tot de overgangsregeling beveelt de commissie het CZO, hogescholen en brancheorganisaties aan om hun verpleegkundige vervolgopleidingen een van een NLQF-niveau te laten voorzien door het NCP NLQF.

Overgangsregeling
De commissie Meurs, voorgedragen door de beroepsgroep, werknemers en werkgevers, onderzocht in de afgelopen maanden verschillende opties voor een overgangsregeling en bracht hierover advies uit aan minister Bruins. Die kiest nu voor het zogenaamde opt-out scenario. Dat betekent dat verpleegkundigen die onder de overgangsregeling vallen zich wél direct kunnen registreren als regieverpleegkundige in het BIG-register, maar in de volgende vijf jaar moeten laten zien dat ze aan de nieuwe eisen voldoen. Hbo-opgeleide verpleegkundigen moeten succesvol een toets afronden, mbo- en inservice-opgeleiden moeten een aanvullende scholing volgen. Als dat is gelukt, kunnen zij zich definitief registreren onder deze nieuwe beroepstitel. De toets en aanvullende scholing zijn gericht op de kwalificaties die voor het nieuwe beroep van regieverpleegkundige nodig zijn, schrijft de beroepsvereniging V&VN. Beide punten – aanvullende scholing en toetsing – worden door het ministerie nog nader uitgewerkt.
Rapport van de commissie Meurs voor meer achtergronden over dit onderwerp.

Nieuw beroep
Door het nieuwe wetsvoorstel BIG II komt er een nieuwe beroepstitel in de Wet BIG bij: ‘regieverpleegkundige’. Die komt naast de huidige beroepstitel van verpleegkundige. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat verpleegkundigen beter kunnen worden ingezet op de taken waarin ze deskundig zijn, en waarvoor ze zijn opgeleid. Het onderscheid op de werkvloer is zo voor iedereen helder en sluit goed aan bij de toekomstige zorgvraag, is het idee.

Reactie minister
Minister Bruno Bruins: ‘De beroepsgroep van verpleegkundigen heeft al 40 jaar de wens voor een duidelijk onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen, en hun deskundigheidsgebieden. Deze wens is ontstaan doordat patiënten en cliënten steeds vaker ingewikkelde zorg nodig hebben. De nieuwe beroepsprofielen dragen eraan bij dat verpleegkundigen de patiënten ook in de toekomst goede zorg kunnen blijven bieden. Ik vind het belangrijk dat ik over de overgangsregeling nu overeenstemming heb bereikt met de beroepsvereniging van verpleegkundigen, de werkgevers en de vakbonden. Hiermee zorgen we ervoor dat deze beroepen klaar zijn voor de toekomst.’ De minister werkt de overgangsregeling nu uit in een wetsvoorstel. Het streven is dat de nieuwe regeling zo snel mogelijk in gang wordt gezet.

Share This