Tien jaar Europees kwalificatiekader

Ter ere van de tiende verjaardag van het Europees kwalificatiekader gaf de EU een brochure uit: Het Europees kwalificatiekader: ondersteuning van leren, werken en grensoverschrijdende mobiliteit. Deze is ook in het Nederlands vertaald. In deze brochure onder andere aandacht voor de verdere uitwerking van de descriptoren van de niveaus, de invloed van het EKK tot dusver en de toekomstverwachtingen.

In het voorwoord schrijft Marianne Thyssen, Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit:

'In onze hedendaagse samenleving moeten burgers hun vaardigheden kunnen ontwikkelen en benutten wanneer zij van baan of soort werk veranderen of een vervolgopleiding gaan volgen. Het Europees kwalificatiekader (EKK) is een belangrijke pijler van onze samenwerking die is gericht op het inzichtelijker maken van vaardigheden en kwalificaties en het vereenvoudigen van de erkenningsprocedure voor burgers die in eigen land of het buitenland aan een baan of studie beginnen. Dankzij het EKK zijn werkgevers beter in staat buitenlandse kwalificaties te vergelijken met de kwalificaties in eigen land, en hebben zij beter inzicht in de vaardigheidsprofielen van kandidaten. Het EKK helpt burgers hun talenten te benutten, maakt de weg vrij voor verder leren en ondersteunt een betere afstemming tussen het aanbod van vaardigheden en de behoeften van de arbeidsmarkt.'

De brochure gaat in op:

  • Het EKK: wat is het en hoe werkt het?
  • Descriptoren van de niveaus in het EKK
  • Hoe kan het EKK worden gebruikt en wie heeft voordeel bij het EKK?
  • Wat is de invloed van het EKK tot dusver?
  • Toekomstverwachtingen

Het Europees kwalificatiekader: ondersteuning van leren, werken en grensoverschrijdende mobiliteit (PDF)

Share This