Nationale kwalificatiekaders komen in heel Europa in een stroomversnelling

Naarmate landen de nationale kwalificatiekaders (NQF's) verder implementeren, worden de voordelen en de toegevoegde waarde steeds zichtbaarder. De laatste Europese inventarisatie van Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) over NQF's geeft een overzicht van de voortgang van de kaders. Ook het landenrapport over Nederland is beschikbaar.

De inventarisatie biedt een schat aan informatie over de stand van zaken van de nationale kwalificatiekaders en over de wijze waarop deze zich tot elkaar verhouden en zich verhouden tot het EQF.

De Europese landen hebben de ontwikkeling van hun kaders voortgezet. Het systematische gebruik van de leerresultaten bevordert de transparantie en de vergelijkbaarheid van en het vertrouwen in kwalificaties tussen landen en systemen. De landen geven hoge prioriteit aan het koppelen van kwalificatiekaders en validatieregelingen.

De oudste kaders in Europa - in Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (Schotland en Wales) - hebben vooruitgang geboekt in de richting van een 'allrounder'. Zij hebben alle soorten kwalificaties geïntegreerd, zowel openbare als particuliere, en bieden ruimte voor niet-formeel en informeel leren.

In april 2019 hebben 35 Europese landen hun nationale kwalificatiekaders formeel aan het Europese Kwalificatiekader (EKK) gekoppeld en 30 landen hebben in nieuwe kwalificatiedocumenten en/of Europass-aanvullingen de niveaus van het EKK/NQF aangegeven.

European inventory on nqf 2018 | Netherlands (PDF)

Naar de Cedefop-site met alle landenrapportages

Share This