NRTO en Vervoerscollege Venlo aan het woord tijdens voorlichtingsbijeenkomst NLQF

Op donderdag 12 maart 2019 vond de eerste voorlichtingsbijeenkomst in 2019 plaats over het NLQF. Deze voorlichting werd in samenwerking met NRTO georganiseerd. Dit mede door het feit dat er voor leden van de NRTO  een nieuwe variant van de validiteitstoets voor organisaties is ontwikkeld. Ria van ’t Klooster, directeur NRTO, vertelde in haar presentatie dat 86% van de volwassenen die een opleiding volgt dit doet bij een private aanbieder. Het belang om deze trainingen en cursussen te koppelen aan een niveau is groot in het kader van leven lang ontwikkelen. Vervoerscollege Venlo vertelde hoe NLQF van betekenis is voor de eigen leerlijn.

Dankzij NLQF meer duidelijkheid over niveau


Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende organisaties die in Nederland private kwalificaties aanbieden samen voor meer informatie over NLQF: particuliere opleiders (waaronder leden van NRTO), branches, sectoren en werkgevers. Dankzij het NLQF ontstaat er meer duidelijkheid over het niveau van een diploma of certificaat, zowel nationaal als internationaal. Om die reden vindt de NRTO het van belang  dat particuliere aanbieders en branches NLQF omarmen, zodat het voor opleiders stimulerend werkt om voor hun kwalificaties een NLQF-niveau aan te vragen. Zo ontstaat transparantie in het woud van opleidingen.

Zie ook de NLQF-brochure van de NRTO

Meer informatie over de NLQF NRTO validiteitstoets

Betekenis NLQF voor leerlijn Vervoerscollege Venlo

Roy Fleuren, directeur van Vervoerscollege Venlo,  een opleidingscentrum voor het opleiden en trainen van beroepschauffeurs en logistieke medewerkers, deelde zijn ervaring met inschaling in het NLQF en de meerwaarde voor de werknemers in de branche. Werknemers hebben vaak bijna geen opleiding, zijn laaggeschoold (< mbo 2) of hebben alleen trainingen gedaan. Vervoerscollege Venlo ontwikkelde een leerlijn bestaande uit modules, om het opleiden voor werknemers in de branche aantrekkelijk te maken. En liet twee kwalificaties op NLQF-niveau 2 inschalen: Professioneel Chauffeur Goederenvervoer en Professioneel Logistiek Medewerker.

Meer info over de NLQF-leerlijnen van Vervoerscollege Venlo

NLQF-procedures

Het NCP NLQF vertelde over de procedure die organisaties doorlopen om een NLQF-niveau toegekend te krijgen. Tot slot nam Ria van ‘t Klooster het woord om in een vraaggesprek met de deelnemers aan de bijeenkomst te praten over NLQF, de meerwaarde en de bekendheid.

Meer informatie over de NLQF-procedures

Share This