Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 6 juni 2019

Op donderdag 6 juni 2019 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

Doelgroep


Deze bijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden, denk aan particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, examenbureaus. Op 6 juni richten we ons vooral op de contractpoten van hogescholen en roc's. Alle reguliere door de overheid erkende kwalificaties zijn al ingeschaald in het NLQF, maar dat geldt niet voor het contractonderwijs. Door inschaling in het NLQF kan meer duidelijkheid worden verschaft over het niveau van dit onderwijs.

Programma

10.00 - 10.15 uur                                 

 Welkom en korte inleiding ontstaan NLQF door Tijs Pijls, programmadirecteur NCP NLQF

10.15 – 10.45 uur

 Presentatie van Marieke Gervers van het ROC van Amsterdam/Square. Zij vertelt waarom ervoor gekozen is om kwalificaties voor creatieve vakmensen in te schalen in NLQF. Dat heeft vooral te maken met optimaal kunnen functioneren in het werkveld

10.45 – 11.00 uur  Pauze
11.00 – 11.45 uur  Rondetafelgesprekken over leven lang ontwikkelen en de rol die het NLQF daarin kan spelen
11.45 – 12.00 uur  Plenaire terugkoppeling
12.00 – 12.30 uur  Presentatie over de NLQF-procedures door consultants van het NCP NLQF

 

Plaats

Deze bijeenkomst vindt plaats op 6 juni 2019 (10.00 - 12.30 uur) bij Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 3531 AJ Utrecht. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor de liefhebbers zijn er broodjes na afloop.

Aanmelden

Naar het aanmeldformulier

Share This