Nieuwe mogelijkheid validiteit in 2019: NLQF-NRTO validiteitstoets

Eigenaren van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties kunnen bij het Nationaal Coördinatiepunt NLQF een verzoek tot inschaling van kwalificaties in het NLQF indienen. Maar daarvoor moet eerst een valditeitstoets worden gedaan. Tot nu toe waren er twee varianten van de validiteitstoets:  de uitgebreide en beperkte toets. Vanaf volgend jaar is er een nieuwe variant van de validiteitstoets voor organisaties die een NRTO-keurmerk hebben.

Door middel van de validiteitstoets worden de onderdelen rechtspersoonlijkheid, eigendomsrecht van de kwalificatie, continuïteit van de organisatie, examinering en kwaliteitsborging van uw organisatie beoordeeld. Deze beoordeling van de validiteit wordt eenmaal per zes jaar gedaan. Gedurende deze zes jaar kunnen organisaties dan inschalingsverzoeken indienen. Tot nu toe zijn er twee varianten van de validiteitstoets:  de uitgebreide en beperkte toets. Organisaties komen in aanmerking voor een beperkte validiteitstoets als ze beschikken over een van onderstaande extern gevalideerde keurmerken:

  • Toezicht door de Inspectie van het Onderwijs
  • ISO 9001: 2008/2015
  • INK model (met externe audit)
  • Toezicht op examinering door de Stichting Examenkamer
  • Geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Vanaf volgend jaar is er een nieuwe variant om als organisatie de validiteit te laten toetsen, als onderdeel van de inschalingsprocedure in het NLQF. Wat betekent dit en voor wie is dit bedoeld?

Organisaties die het keurmerk NRTO hebben, komen in aanmerking voor de NLQF-NRTO validiteitstoets. Deze is iets uitgebreider dan de beperkte toets, maar minder intensief dan de uitgebreide toets.  De kosten bedragen 2000 euro. (NB: de kosten voor de beperkte toets bedragen 1000 euro en de kosten voor de uitgebreide toets bedragen 7500 euro.)

Bij de NLQF-NRTO validiteitstoets moet een organisatie het aanvraagformulier validiteit met alle bijbehorende bijlagen indienen bij het NCP NLQF. Bij ontvankelijkheid van de aanvraag, wordt een auditbezoek gepland bij de aanvragende organisatie. De auditor voert het gesprek met de focus op het onderdeel examinering. Het auditrapport zal samen met de aanvraag worden behandeld door de Commissie Kwaliteit, die daarover een advies uitbrengt voor de Programmaraad.
Meer informatie over de procedure en het bijbehorende aanvraagformulier zal in januari 2019 op www.nlqf.nl te downloaden zijn.

Share This