Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 29 november 2018

Op donderdag 29 november 2018 (10.00 - 12.30 uur) is de volgende voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. Deze is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden (particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, enz.). De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

Na de presentatie van het Nationaal Coördinatiepunt NLQF zal ExperTcare een presentatie houden over de ervaringen met inschaling en de redenen dat er gekozen is voor het NLQF. ExperTcare - een organisatie voor gespecialiseerde verpleging in de thuissituatie aan kinderen en volwassenen - liet de volgende kwalificaties al inschalen in NLQF-niveau 6:

  • Verpleegkundige vervolgopleiding extramuraal kind & jeugd
  • Verpleegkundige vervolgopleiding extra muraal wijkspecialist

Deze bijeenkomst vindt plaats bij Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 3531 AJ Utrecht.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor de liefhebbers zijn er broodjes na afloop.

Klik hier voor aanmelden.

Share This