Re-referencing-report NLQF/EQF

Het referencing-rapport over de koppeling van de niveaus van het NLQF aan de niveaus het EQF stamt uit 2012. Toen werd NLQF in Nederland geïntroduceerd. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is door de Europese commissie aan de lidstaten gevraagd, op vrijwillige basis, een update te geven: wat zijn de ontwikkelingen die het NCP en het NLQF hebben doorgemaakt, zijn er veranderingen in beleid ( politiek en institutioneel), het onderwijslandschap en de beschrijving van de descriptoren van het NLQF?

Hoe komt het re-referencingrapport tot stand?
De eerste opzet is voorgelegd aan stakeholders, experts, commissies en Programmaraad van het NCP NLQF en OCW. Vervolgens is de bijgestelde rapportage besproken met twee leden van de EQF Advisory Group: John O Connor uit Ierland en Wilfried Boomgaert uit Vlaanderen. De EQF Advisory Group wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de lidstaten, Europese Commissie, CEDEFOP en Europese sociale partners. Het rapport wordt op basis van hun adviezen weer aangepast.
In december 2018 vindt de eerste presentatie van de outline van het rapport plaats voor de EQF Advisory Group. Het finale conceptrapport wordt eind dit jaar nogmaals aan alle betrokkenen ter informatie verstuurd. Na goedkeuring van het rapport door OCW wordt het gehele rapport namens OCW begin 2019 gepresenteerd aan de EQF Advisory Group.

Nog meer transparatie
Het re-referencingrapport beoogt een bijdrage te leveren aan nog meer transparantie op het terrein van niveaus van kwalificaties en inzicht te geven in de ontwikkelingen van het NLQF en haar impact in Nederland.

Share This