Nieuw lid Programmaraad NLQF

De Programmaraad van het NCP NLQF heet Hermann van Holt van harte welkom als nieuw lid. Hij is al ruim 35 jaar actief in de wereld van leren en ontwikkelen van mensen en organisaties.

hermann van holt

Hermann van Holt is sinds 1 juli 2013 directeur van Sardes. Daarvoor was hij jarenlang actief in de driehoek overheid, onderwijs en bedrijfsleven, onder andere als directeur van CINOP, directeur van verschillende (branche)kenniscentra en senior adviseur (projectleider) in diverse grote (internationale) projecten. Hij is betrokken bij diverse strategische projecten,vaak als procesmanager, moderator en als onafhankelijk voorzitter.  Hij was betrokken bij de oprichting van het kenniscentrum EVC en stond aan de wieg van het Nederlands kwalificatieraamwerk. Van 2007 tot 2015 was hij onafhankelijk voorzitter van diverse Paritaire Commissies. Deze overlegorganen tussen onderwijs en bedrijfsleven brachten advies uit over de inhoud en niveau van mbo-kwalificaties. Hij is verder lid van de Raad van Advies van Fontys Hogeschool Marketing & Management, Raad van Advies van Het Kopland, lid van de Commissie Onderwijs van UNESCO, Voorzitter Commissie van Beroep Afvloeiing Branche-assessoren (CAB) kappersbranche en lid van de Raad van Toezicht van EDventure.

Wat vindt Hermann van Holt van het NLQF?
"Het NLQF zorgt voor meer transparantie in de complexe wereld van de leer- en ontwikkelfabrieken. En voor een heldere kwaliteitsborging en inschaling van de aangeboden kwalificaties. Het NLQF is een noodzakelijke schakel in de huidige complexe wereld van Leven Lang Leren.”

Share This