Kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen

Op 27 september 2018 verscheen de kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen van de ministers van SZW en OCW. Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Verkend wordt hoe NLQF kan worden ingezet.

Kern van de voorgestelde aanpak is het stimuleren van de eigen regie van mensen op hun loopbaan en hun leven, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken. LLO maakt mensen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt. Het voorkomt dat mensen vastlopen in hun loopbaan of werkloos raken. Daarnaast draagt LLO bij aan een soepel functionerende arbeidsmarkt. Het kabinet wil daarom van ‘repareren’ naar ‘vooruitkijken’: mensen moeten zich niet pas scholen bij werkloosheid of dreigend baanverlies, maar leren en ontwikkelen zien als vanzelfsprekende onderdelen van hun werk en hun leven.

Verkenning inzet NLQF
Het kabinet werkt de komende periode aan een uitgavenregeling om publieke middelen in te zetten voor het individu in de vorm van een publiek individueel leer- en ontwikkelbudget. Het individuele leer- en ontwikkelbudget kan worden ingezet voor scholingsactiviteiten. Het kabinet gaat onder meer de mogelijkheid verkennen om hiervoor de inschaling in NLQF te gebruiken. Mbo-opleidingen en ho-opleidingen gericht op gereguleerde kwalificaties zijn van overheidswege generiek ingeschaald in het NLQF. De inschaling van de opleiding is gebaseerd op het niveau van de leeruitkomsten van de opleiding. De kosten van inschaling van non-formeel onderwijs in NLQF voor aanbieders worden in de verkenning meegenomen.

Inwerkingtreding op zijn vroegst in 2020
De nieuwe uitgavenregeling voor een publiek individueel leer- en ontwikkelbudget zal naar verwachting op zijn vroegst in 2020 in werking treden. Tot die tijd blijft de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven bestaan.

Naar de kamerbrief LLO

Share This