Het gebruik van NLQF op de arbeidsmarkt

Het NCP NLQF voert allerlei initiatieven uit om de impact van het NLQF in kaart te brengen en te vergroten. Vorig jaar werd het NLQF na 5 jaar geëvalueerd: Evaluatieonderzoek vijf jaar NLQF van Ockham/IPS (PDF). Afgelopen voorjaar brachten we een boekje uit over de betekenis van het NLQF voor branches en sectoren (PDF). Ook werd afgelopen jaar en dit jaar in opdracht van het NCP NLQF door NIDAP onderzoek gedaan naar het gebruik van NLQF in vacatures.

NLQF in vacatures
Uit het NIDAP-onderzoek blijkt dat het NLQF-raamwerk nog weinig wordt gebruikt in vacatureteksten. Maar de aantallen zijn ten opzichte van eind 2017 wel toegenomen. Het gebruik van NLQF in vacatureteksten is geconcentreerd in Limburg in de zorgsector. Dat is te verklaren doordat de jobsite zorgnetlimburg.nl gebruik maakt van NLQF-niveaus. Verder zijn er vacatures voor functies in de sectoren recht, arbeid en maatschappij en administratie gevonden waarin NLQF wordt gebruikt. De belangrijkste conclusie van het NIDAP-onderzoek is dat jobsites (sites waarop organisaties betaald of onbetaald vacatures kunnen plaatsen) een belangrijke rol hebben in de bewustwording onder werkgevers en werknemers over NLQF.

Wetstraject
Op basis van de aanbevelingen van het evaluatieonderzoek ‘Vijf jaar NLQF’ wordt onder andere gewerkt aan een wetsvoorstel. Deze wetgeving gaat er onder meer voor zorgen dat het NLQF op alle diploma’s in Nederland zal worden vermeld. Als dat eenmaal het geval is, zal het begrip NQLF veel meer gemeengoed worden. Net als dat nu bijvoorbeeld al het geval is in Schotland en Ierland waar NLQF in vacatures wordt vermeld. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verwacht dat het wetsvoorstel voor NLQF in het vierde kwartaal van 2018 ingediend wordt bij de Tweede Kamer.

Impact NLQF verder in beeld krijgen
Het NCP NLQF heeft Europees geld aangevraagd voor onderzoek naar NLQF onder HR-professionals. De komende jaren wordt er stevig ingezet om de impact van NLQF op de arbeidsmarkt verder in beeld te brengen!

Share This