Analyse en overzicht van descriptoren van NQF-niveaus in Europese landen

Deze Cedefop-publicatie toont aan dat alle 39 landen die deelnemen aan de implementatie van het Europese kwalificatiekader (EQF) de niveaus van hun leerresultaten nu hebben gedefinieerd - en voor een groot deel overgenomen.

De analyse illustreert de invloed van het EQF op descriptoren op nationaal niveau en toont aan hoe landen de leerresultatenaanpak hebben aangepast en verder ontwikkeld op basis van nationale behoeften en prioriteiten. Beschrijvingen op nationaal niveau zijn meestal ontwikkeld door middel van een uitgebreide dialoog tussen verschillende belanghebbenden.

Dit rapport markeert de tiende verjaardag van het EQF in 2018 en de verdere implementatie ervan, zoals verankerd in de herziene EQF-aanbeveling (2017).

Naar het Cedefoprapport Analysis and overview of NQF level descriptors in European countriesAnalysis and overview of NQF level descriptors in European countries

Share This